dnes je 21.6.2024

Input:

Přeprava roztoku kyselin podle dohody ADR

19.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak podle dohody ADR zařadit dopravu směsi s klasifikací: Mett. Corr.1;H290, Eye Dam1;H319, Skin Irrit.2;H315?

Dotaz:

Jak podle dohody ADR zařadit dopravu směsi s klasifikací: Mett. Corr.1;H290, Eye Dam1;H319, Skin Irrit.2;H315?

V současnosti ji máme zařazenou pod UN 3265, obal tř. II. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o roztok s obsahem cca 6 % kyseliny sírové, 3 % kyseliny octové (specifické koncentrační limity pro jednotlivé látky pro žíravost

Nahrávám...
Nahrávám...