dnes je 21.6.2024

Input:

Přeprava omezeného množství

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.14
Přeprava omezeného množství

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Přeprava omezeného množství

Z platnosti většiny ustanovení přílohy A i B jsou vyňata dále určitá malá množství nebezpečných věcí (tzv. omezená množství), a to mimo třídu 1, 4.2, 6.2 a 7. Tato malá množství s udáním maximálního možného objemu nebo maximální hmotnosti vnitřního obalu (limity na vnitřní obal jsou stanoveny dle nebezpečnosti přepravované věci, nejvyšší limit je 5 kg/litrů) jsou k jednotlivým látkám a předmětům přiřazena ve sloupci (7a) tabulky A v kapitole 3.2 ADR. Na obalu takto zabalených nebezpečných věcí je předepsané označení čtvercem postaveným na vrchol o rozměrech nejméně 100 x 100 mm a orámovaný čarou o minimální tloušťce 2 mm, který má horní a spodní roh černě vyplněn. Velmi často se vyskytuje přeprava v tzv. omezeném množství u kosmetiky, autokosmetiky, barev, mrazuvzdorných kapalin do ostřikovačů, lepidel apod.

Řidič, který přepravuje nebezpečné věci balené jako omezené množství musí být vyškolen alespoň jako osoba podílející se na přepravě nebezpečných věcí podle 1.3 ADR.

Pokud jsou nebezpečné věci baleny jako omezené množství, nezáleží již na celkovém množství látek, tedy na počtu kusů naložených na dopravní jednotku. Jde vždy o balení jako omezené množství.

Způsob balení nebezpečných věcí v omezených množstvích musí podle jednotlivých UN čísel odpovídat následující tabulce:

UN
číslo 
Pojmenování a popis  Třída  Klasifikační
kód 
Obalová
skupina 
Bezpečnostní
značky 
Omezená a vyňatá
množství 
  3.1.2   2.2   2.2   2.1.1.3   5.2.2   3.4.6   3.5.1.2 
(1)   (2)   (3a)   (3b)   (4)   (5)   (7a)   (7b) 
0336   VÝROBKY ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY   1   1.4G     1.4   E0 
1266   VÝROBKY KOSMETICKÉ   3   F1   II   3   5 L  E2  
1791   CHLORNAN, ROZTOK   8   C9   III   8   5 L  E1  
1987   ALKOHOLY, J. N.   3   F1   II   3   1 L  E2 
1987   ALKOHOLY, J. N.   3   F1   III   3   5 L  E1 
3082   LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J. N. 
9   M6   III   9   5 L  E1 

Nejvyšší celková (brutto) hmotnost skupinového obalu (např. kartonová bedna) nesmí překročit 30 kg a nejvyšší celková (brutto) hmotnost kusu

Nahrávám...
Nahrávám...