dnes je 1.2.2023

Input:

Praktické nástroje pro řízení zásob: ABC analýza

6.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1 Praktické nástroje pro řízení zásob: ABC analýza

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Princip ABC analýzy

Princip ABC analýzy je odvozen z obecného, tzv. Paretova pravidla. Jak název napovídá, pravidlo formuloval italský ekonom Pareto na přelomu 19. a 20. století. Údajně prvním popudem k formulaci tohoto pravidla bylo prosté zjištění faktu, že 80 % italské půdy vlastní jen 20 % Italů. Tento fakt zobecnil Pareto na dnes již klasickou formulaci:

Pouze 20 % z výčtu možných příčin způsobí 80 % následků.

Pravidlo skutečně v životě platí a lze ho nejlépe dokázat na množství prakticky ověřitelných tvrzení:

  • Přibližně 20 % světových výrobců automobilů obsadilo 80 % českého trhu s automobily.

  • Asi jen 20 % položek měsíčního rodinného rozpočtu "spotřebovalo" 80 % nákladů rodiny.

  • Jen 20 % všech registrovaných firem v České republice platí 80 % celkově vybraných daní.

  • Pouze 20 % zákazníků v běžné obchodní firmě přináší 80 % tržeb.

  • Zhruba 20 % skladových položek zabere 80 % místa ve skladu.

  • Atd.

Je jasné, že přesná matematická závislost "80 % na 20 %" v praxi neexistuje.

Obecné pravidlo ale konstatuje, že vztah mezi výčtem možných příčin a následky je vždy nelineární, lze ho graficky znázornit přibližně následovně (tzv. Lorenzovou křivkou):

Princip ABC analýzy odvozený od definovaného pravidla spočívá v rozdělení všech příčin do tří kategorií:

1. Příčiny, které ve své sumě způsobují 80 % následků – kategorie příčin A.

2. Příčiny, které způsobují dalších 15 % následků – kategorie B (příčiny kat. A a kat. B již dohromady způsobí 95 % následků).

3. Příčiny, které způsobují již jen 5 % následků – kategorie příčin C.

Uveďme klasickou kategorizaci ABC na konkrétním příkladu:

Firma vyrábějící kosmetické přípravky měla v r. 2000 celkem 1600 zákazníků. Seřazením zákazníků od největšího po nejmenšího podle objemu tržeb bylo zjištěno, že jen 300 prvních zákazníků v takto setříděném seznamu již přineslo 80 % veškerých tržeb. Těchto 300 zákazníků bylo označeno příznakem "A". Dalších 500 zákazníků v setříděném seznamu přineslo dalších 15 % ročních tržeb – byli označeni příznakem "B". Ostatní zákazníci na seznamu – bylo jich celkem 800 - přinesli firmě tržby již jen v celkové výši 5 % celkového objemu – byli označeni příznakem C. Marketingové pracoviště firmy určilo na základě ABC analýzy 3 různé strategie práce se zákazníkem, byly

Nahrávám...
Nahrávám...