dnes je 21.6.2024

Input:

Požadavky na zimní výbavu 2024

31.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.8
Požadavky na zimní výbavu 2024

Mgr. Karel Kovář

Používání zimních pneumatik je stanoveno § 40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), a v tomto ustanovení je uvedena povinnost použít v období od 1. listopadu do 31. března (dále jen "zimní období") na motorovém vozidle kategorie M nebo N (vozidla pro přepravu osob nebo nákladu) při provozu na pozemních komunikacích zimní pneumatiky, pokud:

  • se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza;

  • lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Použití zimních pneumatik na všech čtyřech kolech je povinné u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg. U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg je povinné mít zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly, přičemž u vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg musejí mít zimní pneumatiky hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm. U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg nejméně 6 mm.

Zákonodárce vyžaduje používání zimních pneumatik v zimním období, za stanovených podmínek, pro kategorii vozidel M nebo N. U vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg je jejich použití povinné na všech čtyřech kolech s hloubkou dezénu v hlavních obvodových drážkách nebo zářezech nejméně 4 mm, u vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg je použití zimních pneumatik povinné na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly s hloubkou dezénu v hlavních obvodových drážkách nebo zářezech nejméně 6 mm.

Vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je prováděcím právním předpisem zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a nahradila vyhlášku č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

V příloze 7 vyhlášky č. 153/2023 Sb. pod písmenem (E) jsou uvedeny technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy. Textově tato část byla převzata z původní vyhlášky č. 341/2014 Sb.

Kategorie M je definována jako kategorie motorových vozidel konstruovaných a vyrobených především pro dopravu osob a jejich zavazadel. Tato kategorie se dělí na kategorii M1 – vozidla s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče, kategorii M2 – vozidla s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče s maximální hmotností nepřevyšující 5 tun, a kategorii M3 – vozidla s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče s maximální hmotností převyšující 5 tun.

U vozidel kategorie M hmotnost 3500 kg nefiguruje, a proto je nutno vycházet z faktu, že vozidla kategorie M1, pokud jejich přípustná hmotnost nepřekročí 3500 kg, musejí v zimním období používat zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech s hloubkou dezénu v hlavních obvodových drážkách nebo zářezech nejméně 4 mm.

Jestliže přípustná hmotnost překročí 3500 kg, použijí tato vozidla zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly s hloubkou dezénu v hlavních obvodových drážkách nebo zářezech nejméně 6 mm. Obdobná situace nastane i u vozidla kategorie M2, pokud jeho přípustná hmotnost nepřekročí 3500 kg, použijí se zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech s hloubkou dezénu v hlavních obvodových drážkách nebo zářezech nejméně 4 mm a v případě, že hmotnost překročí 3500 kg, použijí se zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly s hloubkou dezénu v hlavních obvodových drážkách nebo zářezech nejméně 6 mm. Vozidla kategorie M3 jsou vozidla s hmotností převyšující 5 tun, a proto se u těchto vozidel použijí zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly s hloubkou dezénu v hlavních obvodových drážkách nebo zářezech nejméně 6 mm.

Měření hloubky dezénu je u všech pneumatik stanoveno v hlavní obvodové drážce, což je drážka procházející po celém obvodu pneumatiky a tato hlavní obvodová drážka musí mít po celém obvodu nejméně na šesti místech rovnoměrně rozdělených indikátor opotřebení (na pneumatice označeno písmeny TWI). Výška indikátoru TWI je i u zimní pneumatiky 1,6 mm a výrobce může na tuto pneumatiku umístit i indikátor opotřebení s výškou TWI 4 mm. Pneumatiky určené pro vozidla s hmotností překračující 3500 kg pak mohou mít indikátor opotřebení s výškou TWI 6 mm. Jedná-li se o pneumatiky se zářezy, je značení indikátorem opotřebení obdobné, ale indikátor opotřebení se umisťuje mezi zářezy. Má-li pneumatika rozdělený dezén, je indikátor opotřebení na každé straně.

Nesplňuje-li hloubka vzorku pneumatiky v některé části šířky běhounu v hlavních dezénových drážkách nebo zářezech stanovenou minimální hloubku, jedná se o vážnou závadu "B" (kód č. 5.2.3.6.1), není-li předepsaná hloubka dezénu v celé šíři běhounu, jedná se o nebezpečnou závadu "C" (kód č. 5.2.3.6.2) a v tomto případě lze zadržet osvědčení o registraci vozidla. Měření hloubky dezénu se provádí výhradně v hlavní obvodové drážce, a je-li v nějaké jiné

Nahrávám...
Nahrávám...