dnes je 23.4.2024

Input:

Povinná výbava dopravních jednotek, které přepravují nebezpečné věci

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.9
Povinná výbava dopravních jednotek, které přepravují nebezpečné věci

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Povinná výbava dopravních jednotek

Dohoda ADR ukládá dopravcům předepsané vybavení dopravní jednotky, a to v následujícím rozsahu pro všechna vozidla přepravující nebezpečné věci.

Bezpečnostní výbava pro všeobecné účely:

  • pro každé vozidlo alespoň jeden zakládací klín, jehož velikost odpovídá maximální hmotnosti vozidla,

  • dva stojací výstražné prostředky (např. reflexní kužele nebo trojúhelníky nebo oranžově blikající svítilny, které jsou nezávislé na elektrickém systému vozidla),

  • kapalina na výplach očí,

Poznámka: Kapalina pro výplach očí se nevyžaduje při přepravě nebezpečných věcí označených bezpečnostní značkou č. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3 (třída 1 a třída 2).

  • vhodná fluoreskující výstražná vesta (např. jak je popsána v normě EN ISO 20471 ) pro každého člena osádky vozidla,

  • přenosná svítilna pro každého člena osádky vozidla,

  • jeden pár ochranných rukavic pro každého člena osádky vozidla,

  • ochrana očí (např. ochranné brýle pro každého člena osádky vozidla).

Při přepravě nebezpečných věcí označených bezpečnostní značkou č. 2.3 nebo 6.1 jsou dále předepsány ochranné prostředky dýchacích orgánů pro každého člena osádky: nouzová úniková maska (odpovídající normě EN 14387:2004 +A1:2008) s kombinovaným plynovým/prachovým filtrem nejlépe typu A2B2E2K2-P2 pro každého

Nahrávám...
Nahrávám...