dnes je 29.5.2024

Input:

Pokyny pro kontrolní složky členských států v oblasti silniční dopravy

21.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4
Pokyny pro kontrolní složky členských států v oblasti silniční dopravy

Ing. Jiří Novotný

Evropská komise zveřejňuje a aktualizuje tzv. pokyny pro kontrolní složky členských států v oblasti silniční dopravy. V současnosti se jedná o 8 pokynů. Pokyny slouží k jednotnému výkladu evropských právních předpisů a vznikly jako reakce na některé problematické oblasti při kontrolách. Nejsou právně závazné, ale kontrolním orgánům bylo doporučeno postupovat v souladu s těmito pokyny a přispět k jednotnému provádění kontrol v rámci EU a k posílení právní jistoty dopravců a řidičů.

Znění pokynů lze nalézt pod těmito odkazy:

  • Pokyn č. 1 - Výjimka z limitů pro minimální dobu odpočinku a maximální dobu řízení za účelem nalezení vhodného místa zastávky

  • Pokyn č. 2 - Zaznamenávání doby jízdy řidiče na místo, které není obvyklým místem převzetí nebo odevzdání vozidla v rámci působnosti nařízení (ES) č. 561/2006

  • Pokyn č. 3 - Příkaz přerušit přestávku nebo denní nebo týdenní odpočinek za účelem přeparkování vozidla na konečné zastávce, na parkovištích nebo v pohraničních oblastech

  • Pokyn č. 4 - Příkaz přerušit přestávku nebo denní nebo týdenní odpočinek za účelem přeparkování vozidla na konečné zastávce, na parkovištích nebo v pohraničních oblastech

  • Pokyn č. 5 - Formulář potvrzení o činnostech zavedený rozhodnutím Komise (2009/959/EU) ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES, o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě

  • Pokyn č. 6 - Vykazování času stráveného na trajektu nebo ve vlaku, pokud má řidič k dispozici lůžko nebo lehátko

  • Pokyn č. 7 - Význam slov "každých 24 hodin"

  • Pokyn č. 8 - Výjimečné situace, kdy je přípustné řízení bez karty řidiče

Doplnění pokynu č. 6

Evropská komise doplnila jeden ze svých osmi pokynů. Jedná se o pokyn č. 6, který řeší problematiku zaznamenávání času stráveného na trajektu nebo ve

Nahrávám...
Nahrávám...