dnes je 21.4.2024

Input:

Pokyn č. 8 - Výjimečné situace, kdy je přípustné řízení bez karty řidiče

20.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4.8
Pokyn č. 8 - Výjimečné situace, kdy je přípustné řízení bez karty řidiče

Evropská komise

Článek: Článek 29 nařízení (EU) č. 165/2014 (článek 16 zrušeného nařízení č. 3821/85) a čl. 13 bod 3 přílohy Evropské dohody o práci posádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

Přístup, který se má dodržovat: Článek 29 nařízení (EU) č. 165/2014 stanoví, že jestliže je karta řidiče poškozena, nefunguje správně nebo je ztracena či odcizena, požádá řidič během sedmi kalendářních dnů o její náhradu příslušné orgány členského státu, ve kterém má své obvyklé bydliště. Tyto orgány vydají náhradní kartu do osmi pracovních dnů1 ode dne obdržení podrobné žádosti za tímto účelem. Nastanou-li tyto okolnosti, smí řidič pokračovat v řízení bez karty řidiče nejdéle po dobu patnácti kalendářních dnů nebo déle, je-li to nezbytné vzhledem k návratu vozidla na místo jeho obvyklého odstavení, pokud může tento řidič během této doby prokázat nemožnost kartu předložit nebo používat. K tomuto prokázání by mohla posloužit policejní zpráva o odcizené nebo ztracené kartě, formální prohlášení příslušným orgánům či potvrzení o podání žádosti o náhradu karty. Ačkoli by mohlo dojít

Nahrávám...
Nahrávám...