dnes je 21.4.2024

Input:

Pojištění odpovědnosti za škody vyplývající z přepravních smluv

24.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.9.3 Pojištění odpovědnosti za škody vyplývající z přepravních smluv

Petr Škapa

Pojištění odpovědnosti za škody vyplývající z přepravních smluv - pojištění odpovědnosti silničního dopravce a speditéra poskytuje ochranu proti nárokům na náhradu škody na přepravovaném nákladu uplatněným třetí stranou z titulu odpovědnosti dopravce. Na rozdíl od majetkového pojištění přepravovaného zboží nemá pojištěný (v tomto případě dopravce) v žádném okamžiku přepravy pojistný zájem potřebný k sjednání majetkového pojištění přepravovaného zboží.

Rozsah odpovědnosti dopravce

Odpovědnost dopravce vyplývá ze základní právní úpravy smluv uzavíraných v přepravě (jedná se zejména o přepravní smlouvu a smlouvu zasilatelskou upravené v obchodním zákoníku, dále pak o smlouvu o přepravě podle občanského zákoníku). Předpisy vztahující se k jednotlivým druhům přepravy (CMR, CIM apod.) rozvádějí dále ustanovení o odpovědnosti. Ta však nebudou použita, pokud by byla v rozporu s úpravou v občanském nebo obchodním zákoníku.

Maximální výše náhrady škod dle druhů přepravy:

  • Úprava vnitrostátní automobilové přepravy nestanovuje dopravci žádný limit jeho odpovědnosti. Přepravce tedy odpovídá dopravci za škody, pokud se nevyviní, přičemž výše náhrady škody není limitována.

  • U mezinárodní silniční nákladní přepravy činí maximální výše náhrady škody

  • 8,33 XDR/kg nákladu (XDR je mezinárodní zúčtovací jednotka).

  • Železnice odpovídá za celou hodnotu zboží prokázanou

Nahrávám...
Nahrávám...