dnes je 29.5.2024

Input:

Podmínky provozování silniční dopravy: Všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.3
Podmínky provozování silniční dopravy: Všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti

Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr

Živnost, tedy i předmětnou koncesovanou živnost "silniční motorová doprava", může v souladu s § 5 odst. 1 ŽZ (živnostenského zákona) provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem. Ty jsou dvojího druhu:

  • všeobecné a

  • zvláštní.

Všeobecné podmínky pro provozování živnosti v oblasti silniční motorové dopravy se týkají provozování živnosti fyzickou osobou a jsou jimi:

  • plná svéprávnost, již lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti (§ 33 NOZ), a

  • bezúhonnost – bezúhonnou není podle § 6 odst. 2 ŽZ osoba, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, jestliže byl spáchán v souvislosti s podnikáním anebo s předmětem podnikání, o který osoba žádá nebo který ohlašuje, nehledí-li se na ni, jako by nebyla odsouzena (viz trestní zákoník).

Zvláštní podmínky pro provozování živnosti jsou podle § 7 odst. 1 ŽZ odborná nebo jiná způsobilost potřebná k jejich provozování, vyžaduje-li takovou způsobilost živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy. V oblasti silniční motorové dopravy jsou takové zvláštní podmínky (pro podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž

Nahrávám...
Nahrávám...