dnes je 29.5.2024

Input:

Podmínky provozování silniční dopravy: Obecné podmínky

18.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.1
Podmínky provozování silniční dopravy: Obecné podmínky

Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr

Provozování silniční dopravy na pozemních komunikacích, a to ať už pro cizí nebo pro vlastní potřeby, konkrétním silničním vozidlem, stejně jako běžné provozování osobního silničního vozidla, podléhá splnění některých obecných podmínek.

Na prvním místě to je registrace silničního vozidla, jímž je silniční doprava provozována. Provedení registrace, tedy provedení zápisu do registru silničních vozidel se dokládá držením registračních dokladů, kterými jsou technický průkaz a osvědčení o registraci silničního motorového vozidla (tzv. malý technický průkaz), jež jsou vydávány podle § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel. Těmito doklady se zároveň prokazuje schválení technické způsobilosti tohoto silniční vozidla.

Řídit silničního vozidlo, jímž je silniční doprava provozována, pak nelze bez držení příslušného řidičského oprávnění řidičem vozidla. Úprava udělování, držení a odnímání řidičského oprávnění je obsažena v zákoně č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele pouze k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění uděleno. Skupiny vozidel, pro něž se udělují řidičská oprávnění, jsou uvedeny v § 80a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. Při provozování silniční dopravy bude v praxi nejčastější držení řidičského oprávnění pro skupiny vozidel označené jako:

  • C1 a C – fakticky jde o nákladní motorová vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg, přičemž C opravňuje k řízení vozidla, které má největší povolenou hmotnost i nad 7500 kg (např. kamiony); skupiny C1+E a C+E pak opravňují řízení týchž vozidel, k nimž je připojeno přípojné vozidlo (návěs) o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg); nebo

  • D1 a D – fakticky jde o vozidla určená pro přepravu většího počtu osob (autobusy), vždy více než 8 osob a v prvním případě nejvýše 16 osob (kromě řidiče), přičemž délka vozidla nesmí přesáhnout 8 metrů; skupiny D1+E a D+E pak opět opravňují k řízení týchž vozidel, k nimž je ještě připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Držení řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel se dokládá řidičským průkazem.

Pro řízení motorových vozidel zařazených do skupin vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E je dále třeba, aby řidič byl profesně způsobilý

Nahrávám...
Nahrávám...