dnes je 10.12.2022

Input:

Písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu

18.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.10
Písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu

Ing. Jiří Novotný

Dne 24. března 2017 bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/548, kterým se stanoví jednotný formulář pro písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 stanovilo v článku 22 odst. 5, kdo a v jakých případech může plombu odstranit. Jedná se o:

  • montéry nebo dílny schválené příslušnými orgány pro účely opravy, údržby či opětovné kalibrace tachografu;

  • oprávněné kontrolní pracovníky pro účely kontroly;

  • montéry nebo dílny pro účely opravy vozidla či změny, které mají dopad na plombu.

V případě, že odstraní plombu montér nebo dílna pro účely opravy vozidla nebo výměny jeho části, musí být ve vozidle uloženo písemné prohlášení s uvedením dne a času, kdy byla plomba porušena, a s uvedením důvodů pro odstranění plomby.

V této souvislosti bylo uloženo Komisi vypracovat jednotný formulář pro toto písemné prohlášení. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/548 v příloze obsahuje vzor "Písemného prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu".

Nahrávám...
Nahrávám...