dnes je 25.3.2023

Input:

Balíček mobility a jeho dopad na dopravce provozující dopravu s malými vozidly

9.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4
Balíček mobility a jeho dopad na dopravce provozující dopravu s malými vozidly

Ing. Jiří Novotný

V roce 2020 schválila Evropská unie dopravní balíček nařízení a směrnice. Zejména o dvě nařízení by se měli zajímat dopravci provozující nákladní silniční dopravu s vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně největší přípustné hmotnosti přípojného vozidla, přesahuje 2,5 tuny. Jedná se o nařízení (EU) č. 2020/1054, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud se jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografu a nařízení (EU) č. 2020/1055, které mění nařízení (ES) č. 1071/2009, nařízení (ES) č. 1072/2009 a nařízení (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy.

Co je z těchto nařízení pro dopravce důležité?

I. Dopravci, kteří podnikají v silniční nákladní dopravě výhradně s motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž přípustná hmotnost naloženého vozidla nebo soupravy přesahuje 2,5 tuny, ale nepřesáhne 3,5 tuny, provozují dopravu, aniž musejí splňovat požadavek daný nařízením (ES) č. 1071/2009, který se týká:

  • řádného a trvalého usazení v členském státě;

  • dobré pověsti;

  • finanční způsobilosti a

  • odborné způsobilosti.

To se změní od 21. května 20221. Od tohoto data budou muset splňovat požadavky pro přístup k povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě, pokud provozují s těmito vozidly mezinárodní přepravu. To znamená, že musejí splnit podmínky týkající se požadavků:

  • usazení obsažené v článku 5 (jedná se nejen o prostory, podnikovou dokumentaci, ale i organizaci činnosti takovým způsobem, která zajistí, aby se vozidla provozovaná v mezinárodní přepravě vrátila do provozovny v daném členském státě nejpozději osm týdnů poté, co jej opustila);

  • na dobrou pověst;

  • finanční způsobilosti, kdy musí prokázat, že na každý rok disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 1 800 eur na první používané vozidlo a 900 eur na každé další používané vozidlo;

  • odborné způsobilosti, která se prokazuje složením povinné písemné zkoušky.

Nejpozději od 21. května 2022 musí výše uvedený dopravce provozovat mezinárodní silniční nákladní přepravu pro cizí potřebu na základě licence Společenství a osvědčení řidiče, pokud je řidič státním příslušníkem třetí země. Podmínky pro získání licence stanoví ČR v zákoně o silniční dopravě. Jako držitel licence Společenství je oprávněn provozovat kabotáž za podmínek stanovených nařízením (ES) č. 1072/2009, ve znění nařízení (EU) č. 2020/1055.

Nejpozději od 1. července 2026 musí být ve vozidlech tachograf, pokud jsou používána pro silniční přepravu zboží a vztahuje se na ně nově nařízení (ES)

Nahrávám...
Nahrávám...