dnes je 29.3.2023

Input:

Návrh novely vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

9.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4
Návrh novely vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Ministerstvo dopravy

Návrh vyhlášky novelizuje stávající vyhlášku č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů.

Přijetí návrhu je nezbytné z důvodu změn v rozsahu nově zprovozněných úseků dálnic v průběhu roku 2021 a 2022. Konkrétně se jedná o následující pozemní komunikace, které budou zprovozněny v roce 2021 a 2022:

Pozemní komunikace Úsek Délka [km]
D6 Lubenec obchvat 4,9
D7 Panenský Týnec, obchvat 3,5
D11 Hradec Králové, Kukleny–Jaroměř 22,4
D35 Opatovice–Ostrov 27,3
D48 Frýdek-Místek, obchvat 8,6
D55 Otrokovice, JV obchvat 3,1
D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 2,2

Celkem se zvýší délka výkonově zpoplatněných dálnic na cca 1379 km.

Současně je přijetí návrhu potřebné z důvodu rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o cca 380 km, které vychází ze skutečnosti, že se neprokázalo, že by v rámci silnic I. třídy zpoplatněných od 1. 1. 2021 docházelo ke snížení dopravních výkonů na těchto silnicích I. třídy a docházelo by tak k objíždění zpoplatněných komunikací. Konkrétně se jedná o následující silnice I. třídy:

Pozemní komunikace Úsek Délka [km]
I/16 Bezděčín–Řevničov 88,4
I/22 Klatovy–Vodňany 75,2
I/27 Plzeň-Litice–Klatovy 38,8
I/34 Havlíčkův Brod–Koclířov 81,5
I/38 Jihlava-západ–Hatě 86,9
I/58 Příbor–Skotnice 3,3
I/68 Třanovice–Nebory 5,4
I/38 Obchvat Církvice 4,1

Celkem se zvýší délka výkonově zpoplatněných silnic I. třídy na cca 1470 km.

I přes současné zpoplatnění cca 1 087 km silnic I. třídy a i s přihlédnutím k faktu, že dopravní data za rok 2021, v rozsahu, v jakém byly k dispozici z provozovaných automatických sčítačů dopravy, jakýmkoliv způsobem neprokazují, že by docházelo k objíždění již zpoplatněných silnic I. třídy, je navrhováno další rozšíření zpoplatnění mýtným silnic I. třídy, které by zvýšilo příjem rozpočtu SFDI a zároveň by bylo ekonomicky ospravedlnitelné i ve vztahu k dopravcům. Jedná se především o silnice I. třídy s vysokou intenzitou dopravy, které zároveň slouží jako alternativní trasy k již zpoplatněným trasám po dálnicích nebo jiných silnicích I. třídy. V neposlední řadě byl vzat v potaz parametr topologie uvažovaných úseků silnic I. třídy neboť zpoplatňován je výhradně extravilán (tj. úseky silnic I. třídy vedoucí mimo souvisle zastavěné území). Dle vlastních zpracovaných propočtů Ministerstva dopravy a cenové nabídky od společnosti Czech Toll, vycházejících z Přílohy č. 5 smlouvy o Systému elektronického mýta (dále též jen "SEM") by se na daných úsecích, viz výše, mělo podařit dosáhnout stavu, že nákladovost tohoto rozšíření nepřekročí 15 % částky, která by dle predikcí mohla být vybrána do konce roku 2029 (konec současné smlouvy o SEM).

Návrh novely vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne ...... 2021,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č.227/2019 Sb., k provedení § 20 odst. 1 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb., vyhlášky č. 458/2017 Sb., vyhlášky č. 247/2018 Sb., vyhlášky č. 243/2019 Sb. a vyhlášky č. 485/2020 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému

Označení Úsek Délka (km)
D0 Praha, Satalice–Praha, Běchovice (exity 58–62) 4,6
D0 Modletice (D1)–Praha, Ruzyně (exity 76–28) 37,1
D1 Praha, Spořilov–Říkovice (exity 1–272) 273,4
D1 Přerov, Předmostí–státní hranice (km 282 až km 377) 93,5
D2 Brno, jih–státní hranice (exit 1 až km 61) 61,4
D3 Mezno–Úsilné (km 62 až exit 131) 71,3
D4 Jíloviště–Háje (exity 9–45) 41,9
D4 Radobytce–Nová Hospoda (km 77 až exit 84) 6,7
D5 Praha, Třebonice–státní hranice (exit 1 až km 151) 156,1
D6 Praha, Řepy–Krušovice (exit 1 až km 42) 42,9
D6 Lubenec, východ–Bošov (km 75 až exit 83) 8,8
D6 Jenišov–Cheb, sever (exity 131–169) 39,2
D7 Praha, Ruzyně–Knovíz (exity 2–18) 17,0
D7 Panenský Týnec–Smolnice (km 34,5 – 41) 6,5
D7 Postoloprty–Spořice (exity 56–78) 23,6
D8 Praha, Březiněves–státní hranice (km -3,5 až km 92) 97,0
D10 Praha, Satalice–Ohrazenice (exity 1–71) 72,7
D11 Praha, Horní Počernice–Jaroměř, sever (exity 1–113) 113,3
D35 Sedlice–Ostrov (exit 127 až km 158) 32,4
D35 Mohelnice, jih–Křelov (exity 235–261) 27,3
D35 Olomouc, Topolany–Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296) 33,3
D46 Vyškov, východ–Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39) 40,6
D48 Bělotín–Bělotín, východ (exity 1–3) 3,5
D48 Rybí–Žukov (km 24 až exit 70) 48,3
D52 Rajhrad–Pohořelice, jih (exity 10–26) 17,0
D55 Hulín–Napajedla (exity 16–34) 20,2
D56 Ostrava, Hrabová–Frýdek-Místek, západ (exity 39–54) 14,9

"

Stávající příloha č. 1 se nahrazuje za novou a je rozšířena o úseky dálnic s předpokladem zprovoznění v roce 2021 a 2022, které jsou uvedeny v obecné části.

2. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému

       
Označení Úsek Délka (km)
I/3 Mirošovice–Mezno 43,5
I/4 Praha–Jíloviště 5,2
I/6 Bošov–Karlovy Vary 29,7
Nahrávám...
Nahrávám...