dnes je 2.12.2023

Input:

Obsah a principy plánování a řízení výroby

6.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.1 Obsah a principy plánování a řízení výroby

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Cíle plánování a řízení výroby

Plánování a řízení výroby nemůže sledovat jen úzce vymezené výrobní cíle (tj. provedení bezvadných výkonů při nízkých nákladech dosahovaných při vysokém využití kapacit). Musí vyhovět šířeji formulovaným požadavkům, které jsou odvozeny od celkové logistické strategie příslušné organizace, nebo dokonce celého logistického řetězce. Tyto požadavky se týkají:

 • sortimentu výroby,

 • objemu výroby,

 • výrobních specifikací,

 • termínů ukončení úkolů,

 • způsobu značení,

 • nákladů a rentability.

Omezení při tvorbě plánů výroby

Při tvorbě plánů výroby i při vlastním řízení výroby se musí respektovat řada omezení. Patří k nim:

 • technologické postupy,

 • kapacity pracovišť, pracovníků, skladů, manipulačních prostor,

 • plány preventivní údržby a oprav,

 • termíny, v nichž jsou dosažitelné vstupní suroviny, materiály a polotovary,

 • lhůty minimální trvanlivosti výrobků a hygienické předpisy (dobu minimální trvanlivosti je potřeba respektovat při úvahách o předstihu výroby před prodejem zákazníkovi).

Společné principy plánování výroby

Pro plánování výroby platí zejména tyto principy:

1. Nejen proveditelnost plánu, ale také optimálnost vzhledem ke zvolenému okruhu kritérií.

2. Propojenost zakázkové a zdrojové roviny plánu. Ve všech krocích vyjasňování plánu je nutné ověřit časové rozvržení úkolů kapacitním propočtem a podle jeho výsledků provést korekce.

3. Iterativní postup (tj. postupná konkretizace a vylaďování plánu v krocích)

Nahrávám...
Nahrávám...