dnes je 23.4.2024

Input:

Obaly

1.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.2 Obaly

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Vysoké náklady spojené s balením mají svůj racionální důvod v tom, že usnadňují manipulaci a skladování, zlepšují využití dopravních prostředků, zabezpečují ochranu zboží, mají vliv na specifickou hmotnost výrobků.

Obal je "výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k použití, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli. Obal spoluvytváří manipulační a přepravní jednotku. Nejstarší funkcí obalu bylo a je vytvořit racionální manipulační jednotku, přizpůsobenou hmotností, tvarem a konstrukcí požadavkům přepravy, skladování, obchodu a spotřebitele.

Obaly plní základní logistické funkce.

Manipulační – snižuje pracnost manipulačních operací a tím ovlivňuje přepravní a manipulační náklady, úzce souvisí s ochrannou funkcí obalu. V každém článku logistického řetězce je s výrobkem (materiálem) manipulováno a současně každý článek má své specifické požadavky na manipulační a přepravní operace a je také jinak technicky vybavený. Z tohoto důvodu jsou na obal kladeny velké požadavky a nároky. Dobrá manipulační funkce obalu musí zajistit účelnou, rychlou a bezpečnou manipulaci s výrobkem.

Spojení manipulační funkce s funkcí propagační se nejvíce uplatňuje u obalů, které jsou vybaveny uchopovacími prvky přizpůsobenými k jednoduchému odnesení, přenesení výrobku. V poslední době vystupuje do popředí rovněž požadavek maximálního pohodlí konečného zákazníka.

Společně s manipulační funkcí je nutné přihlížet také na ergonomické řešení obalu tak, aby jím mohl spotřebitel pohodlně manipulovat. Mimořádně důležitý z ergonomického hlediska je požadavek dobré otevíratelnosti jednou rukou, pokud možno bez použití dalšího nástroje.

Atributy:

  • hmotnost do 15 kg,

  • rozměry v souladu s ISO,

  • snadná otevíratelnost (pokud možno otevřené),

  • uložení výrobků v jedné vrstvě,

  • pevnost.

Ochrannou – důležitým úkolem obalu je chránit materiál, suroviny a výrobky, případně sadu výrobků, kterým jako obal slouží, před jakýmkoliv poškozením způsobeným vnějším prostředím a negativními vlivy okolí. K poškození může docházet na různých stupních logistického řetězce, především ve skladech, překladištích, během přepravy až po samotné prostory v maloobchodních prodejnách.

Obal, který se používá při přepravě zboží, musí být přizpůsobený pro manipulaci. Jeho konstrukce musí být pevnější než konstrukce ostatních druhů obalů. Ochranná funkce obalu zajišťuje především ochranu před mechanickým poškozením vlivem statických a dynamických účinků.

Optimálního řešení ochranného balení bude dosaženo, když bude součet nákladů na balení a možných ztrát vlivem nedokonalého balení minimální. Z důvodu dynamického namáhání jde o tři typy obalů - chránících před tlakem, nárazem a vibracemi.

Tlakovému namáhání jsou vystavené výrobky hlavně při skladování vlivem stohování. V tomto případě se jedná o statický tlak, kdy se hmotnost předmětů ležících ve vyšších vrstvách přenáší na vrstvy nižší. Maximálnímu tlaku jsou vystavené nejnižší vrstvy. Pokud stohované předměty nevykazují samy o sobě dostatečnou pevnost v tlaku, musí příslušnou mechanickou ochranu poskytnout danému výrobku obal, resp. manipulační jednotka.

U oblých a kulatých předmětů vrstvených na sebe se tlakové namáhání soustřeďuje na poměrně malou plochu styku

Nahrávám...
Nahrávám...