dnes je 15.7.2024

Input:

Nový celní kodex

28.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.10.3 Nový celní kodex

Petr Škapa

Dopad přijetí nového celního kodexu na celní řízení

Nový celní kodex Unie byl přijat jako nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. Byl vyhlášen (v českém jazyce) v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 10. 2013.

Důvody pro přijetí nového celního kodexu byla např. nutnost:

 • stanovit jasně požadavky na údaje a postupy určené k výměně elektronických informací mezi celními orgány a hospodářskými subjekty;

 • opatření pro zajištění jednotného uplatňování celních kontrol;

 • stanovit postupy pro určení celní hodnoty zboží;

 • stanovit postupy pro poskytnutí jistoty a určení částky jistoty, její sledování a uvolnění;

 • stanovit postupy pro předkládání zboží celnímu úřadu;

 • stanovit postupy pro celní formality a kontroly prováděné držitelem povolení v souvislosti se samoschválením;

 • napomoci k zajištění základu pro účinné a jednoduché celní řízení;

 • zajistit rovnocennou úroveň celních kontrol v celé Unii;

 • zajistit odpovídající úroveň účinných, odrazujících a přiměřených sankcí;

 • oprávněné hospodářské subjekty by měly mít možnost maximálně využívat rozšířeného používání celního zjednodušení, mít přístup ke zjednodušením v oblasti bezpečnosti a zabezpečení, obdržet zvýhodněné zacházení, pokud jde o celní kontroly, jako např. méně fyzických kontrol a kontrol dokumentů, a mít možnost využívat vzájemného mezinárodního uznávání statusu AEO;

 • měl by být

Nahrávám...
Nahrávám...