dnes je 23.2.2024

Input:

Cestovní náhrady: Druhy cestovních náhrad

15.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3
Cestovní náhrady: Druhy cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pro účely poskytování cestovních náhrad se za pracovní cestu považuje cesta:

  • za účelem výkonu práce mimo místo výkonu práce,

  • za účelem výkonu práce mimo pravidelné pracoviště,

  • v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště.

Při takovýchto cestách je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout náhrady uvedené v § 156 ZP, tj. náhrady

  • jízdních výdajů,

  • jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny,

  • výdajů za ubytování,

  • zvýšených stravovacích výdajů (stravné),

  • nutných vedlejších výdajů.

Při zahraniční pracovní cestě poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci také zahraniční stravné a může mu poskytnout kapesné.

S výjimkou stravného jde o náhrady prokázaných výdajů a zaměstnanec musí jejich vynaložení doložit hodnověrným dokladem, příp. výpočtem. Ve výjimečných případech může zaměstnavatel, v souladu s § 185, resp. § 164, zákoníku práce, poskytnout zaměstnanci náhrady i při jejich neprokázání. I takovéto náhrady budou daňově uznatelnými výdaji (náklady) zaměstnavatele. Uvedené ustanovení není možno chápat tak, že podle něho lze postupovat vždy. Je ho možno využít pouze v

Nahrávám...
Nahrávám...