dnes je 29.3.2023

Input:

Zvláštní a dočasná opatření v dopravní legislativě s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3
Zvláštní a dočasná opatření v dopravní legislativě s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19

Ing. Jiří Novotný

Nařízení (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020 stanovilo zvláštní a dočasná opatření, která se týkají obnovení a prodloužení doby platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a školení, které se měly uskutečnit během období od 1. března, v některých případech od 1. února 2020 do 31. srpna 2020. Jednalo se o prodloužení nebo odložení o šest, nebo v některých případech o sedm měsíců.

S ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19 přistoupila EU nařízením (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021 k obnovení nebo prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a k odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy. Současně také prodloužila některá období uvedená v předcházejícím nařízení (EU) 2020/698. Nařízení se stalo v plném rozsahu použitelné dne 6. března 2021. Provedené úpravy týkající se silniční dopravy uvádíme v následujícím přehledu.

A. Pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu – směrnice 2003/59/ES

Povinné pravidelného školení (35 hodin jednou za pět let, které jsou rozděleny do časových úseků trvajících vždy alespoň sedm hodin).

Nařízení umožňuje lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení odborné způsobilosti, které by uplynuly nebo měly uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, považovat za prodloužené o dobu 10 měsíců. Obdobně se přistupuje k platnosti vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 v řidičském průkazu a platnosti průkazů kvalifikace řidiče.

Lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení odborné způsobilosti, které byly již prodlouženy předcházejícím nařízením, již uplynuly nebo měly uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, se považují za prodloužené o šest měsíců nebo do 1. července 2021 podle toho, co nastane později. Obdobně se přistupuje k platnosti vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 v řidičském průkazu a platnosti průkazů kvalifikace řidiče.

Praktický příklad uplatnění nařízení:

  1. Termín platnosti osvědčení odborné způsobilosti řidiče uplynul 12. listopadu 2020. V souladu s nařízením (EU) 2021/267 umožňuje prodloužit termín platnosti osvědčení do 12. září 2021 (o deset měsíců).
  2. Termín platnosti osvědčení odborné způsobilosti řidiče uplynul již 20. května 2020. V souladu s nařízením (EU) 2020/698 mu byl prodloužen termín platnosti do 20. prosince 2020 (o sedm měsíců). Nařízení (EU) 2021/267 umožňuje prodloužit termín 20. prosince 2020 znovu do 1. července 2021 (termín prodloužení 1. července 2021 nastane později po datu prodloužení o šest měsíců).
  3. Termín platnosti osvědčení odborné způsobilosti řidiče uplynul již 20. srpna 2020. V souladu s nařízením (EU) 2020/698 mu byl prodloužen termín platnosti do 20. března 2021 (o sedm měsíců). Nařízení (EU) 2021/267 umožňuje prodloužit termín 20. března 2021 znovu do 20. září 2021 (termín prodloužení o šest měsíců nastane později po datu 1. července 2021).

B. Platnost řidičských průkazů – směrnice 2006/126/ES

Vydávání, platnost a prodlužování platnosti řidičských průkazů.

Nařízení umožňuje platnost řidičských průkazů, která by uplynula nebo by měla jinak uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, považovat za prodlouženou o 10 měsíců od data konce platnosti uvedeného v řidičském průkaze.

Platnost řidičských průkazů, které byly již prodlouženy předcházejícím nařízením, uplynula nebo měla uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, se považuje za prodlouženou o šest měsíců nebo do 1. července 2021 podle toho, co nastane později.

Praktické příklady uplatnění ustanovení nařízení:

  1. Řidiči uplyne platnost řidičského průkazu 18. května 2021. V souladu s nařízením (EU) 2021/267 umožňuje prodloužit termín platnosti do 18. března 2022 (o deset měsíců).
  2. Řidiči uplynula platnost řidičského průkazu v původním termínu již 20. března 2020. V souladu s nařízením (EU) 2020/698 mu byl prodloužen termín platnosti do 20. října 2020 (o sedm měsíců). Nařízení (EU) 2021/267 umožňuje prodloužit termín 20. října 2020 znovu do 1. července 2021 (termín prodloužení 1. července 2021 nastane později po datu prodloužení o šest měsíců).
  3. Řidiči uplynula platnost řidičského průkazu v původním termínu 20. července 2020. V souladu s nařízením (EU) 2020/698 mu byl prodloužen termín platnosti do 20. února 2021 (o sedm měsíců). Nařízení (EU) 2021/267 umožňuje prodloužit termín 20. února 2021 znovu do 20. srpna 2021 (termín prodloužení o šest měsíců nastane později po datu 1. července 2021).

C. Prodloužení lhůt pro kontrolu tachografů a obnovu karet řidičů – nařízení (EU) č. 165/2014

Lhůty pravidelných kontrol tachografů, obnova karet řidiče, náhrada odcizené, ztracené nebo vadné karty řidiče.

Nařízení umožňuje pravidelné kontroly (ověření) tachografů, které by jinak byly nebo měly být provedeny mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, provést nejpozději 10 měsíců po datu, kdy měly být provedeny.

Nařízení umožňuje vydávajícímu orgánu (obecní úřad s rozšířenou působností), který řidič požádal o obnovu karty řidiče mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, vydat novou kartu řidiče nejpozději dva měsíce od podání žádosti. Dokud řidič neobdrží novou kartu řidiče, postupuje v souladu s nařízením (EU) č. 165/2014: Vytiskne na začátku jízdy údaje o vozidle z tachografu a na výtisk zaznamená údaje, které umožní identifikaci řidiče. Obdobně postupuje na konci jízdy, kdy vytiskne informace o časových úsecích zaznamenaných tachografem. Řidič musí prokázat, že požádal o obnovení karty.

Nařízení umožňuje řidiči, který v případě poškození, nefunkčnosti nebo ztracené či odcizené karty řidiče požádal během sedmi kalendářních dnů vydávající orgán (obecní úřad s rozšířenou působností) o její náhradu mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, pokračovat v řízení za předpokladu, že provádí výtisky na začátku a konci jízdy (viz předcházející odstavec), dokud neobdrží od vydávajícího orgánu novou kartu řidiče. Řidič musí prokázat, že karta řidiče byla vrácena, pokud byla poškozena nebo nefungovala správně, a že bylo požádáno o její náhradu.

Praktické příklady uplatnění ustanovení nařízení:

  1. Platnost ověření tachografu končí 5. dubna 2021. Nové ověření tachografu musí být provedeno nejpozději do 5. února 2022.
  2. Řidiči končí platnost karty 18. května 2021. V souladu s nařízením (EU) č. 165/2014 požádá nejpozději do 3. května 2021(nejpozději patnáct pracovních dní před skončením platnosti karty) o obnovení karty řidiče. Obecní úřad s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána, vydá novou kartu řidiče nejpozději dva měsíce od podání žádosti. V tomto případě řidič, dokud neobdrží novou kartu řidiče, může řídit vozidlo za předpokladu, že
Nahrávám...
Nahrávám...