dnes je 28.10.2021

Input:

Návrh novely vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

23.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3
Návrh novely vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

Podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce”), je Ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce, nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Podle údajů Českého statistického úřadu za srpen 2021 došlo ke zvýšení průměrné ceny 1 litru benzinu automobilového 95 oktanů na 33,77 Kč. Nárůst ceny oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 589/2020 Sb. tak činí 21,58 %. Z tohoto důvodu připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, a to mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2021.

Účinnost vyhlášky se navrhuje prvním dnem po vyhlášení, neboť je žádoucí, aby poskytované cestovních náhrady odpovídaly skutečné ceně pohonných hmot. Takto

Nahrávám...
Nahrávám...