dnes je 2.3.2024

Input:

Návrh novely vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

21.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3
Návrh novely vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy zveřejnilo návrh novely vyhlášky č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vyhlášky konkretizuje vybraná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích").

Přijetí návrhu vyhlášky je nezbytné z důvodu změn rozsahu pozemních komunikací (dálnic) s plánovaným zprovozněním v prvním pololetí roku 2024 a transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací (dále jen "Směrnice"). Úseky dálnic, jejichž zprovoznění je plánováno až na prosinec roku 2024, budou navrhovány pro zpoplatnění časovým poplatkem až v následující novele vyhlášky s plánovanou účinností od 1. prosince 2024, jelikož je potřebné zajistit, aby dálnice mohla být zpoplatněna od okamžiku jejího uvedení do plnohodnotného užívání.

Dálnice s aktuálním plánem zprovoznění v průběhu prvního pololetí roku 2024, dosud ve vyhlášce nezahrnuté, podléhající časovému zpoplatnění od data jejich uvedení do předčasného užívání v plném profilu (4 jízdní pruhy):

Pozemní komunikace Úsek Délka [km]
D6 Krupá přeložka (km 41 – km 48) 7

S ohledem na skutečnost, že návrh vyhlášky obsahuje převážně parametrické změny (rozsah zpoplatněných pozemních komunikací), nebylo v souladu s částí 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) pro navržené změny hodnocení dopadů regulace zpracováno. Tato výjimka byla schválena ministrem pro legislativu a předsedou Legislativní rady vlády nad rámec schváleného Plánu vyhlášek na rok 2023, když zařazení vyhlášky do původního plánu nebylo objektivně možné, neboť nebylo zřejmé, jakým způsobem dojde k transpozici Směrnice do vnitrostátního právního řádu.

VYHLÁŠKA

ze dne ...... 2024,

kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č.178/2022 Sb. a zákona č........, k provedení § 20 odst. 1 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb. a vyhlášky č. 367/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písmeno f) zní: "f) údaj o tom, zda jde o časový poplatek pro vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem, nebo zda jde o časový poplatek pro vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.".

Ustanovení v § 3 písm. f) je upraveno tak, aby byla reflektována změna v podobě zavedení nové sazby časového poplatku pro vozidla používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

2. Příloha k vyhlášce včetně nadpisu zní:

Označení Úsek Délka (km)
D0 Modletice – Slivenec (exity 76 – 16) 23
D1 Průhonice – Kývalka (exity 6 – 182) 176
D1 Holubice – Kroměříž-západ (exity 210 – 258) 48
D1 Kroměříž-východ – Říkovice (exity 260 – 272) 12
D1 Přerov-Předmostí – Rudná (km 282 až exit 354) 72
D2 Chrlice – státní hranice (exit 3 až km 61)(v opačném směru až od Lanžhot, odpočívka) 58
D3 Mezno – Čekanice (km 62 až exit 76) 14
D3 Měšice – Veselí nad Lužnicí-sever (exity 79 – 104) 25
D3 Veselí nad Lužnicí-jih – Úsilné (exity 107 – 131) 24
Nahrávám...
Nahrávám...