dnes je 25.3.2023

Input:

Nákupní objednávkové systémy

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.4 Nákupní objednávkové systémy

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Základními veličinami objednacích systémů jsou:

 • objednací úroveň (signální úroveň) "B", resp. "s" – velikost zásoby, při které se vystavuje objednávka,

 • průměrná délka dodací lhůty "L" (lead time) ve smyslu průměrné pořizovací doby zahrnující dobu od zjištění potřeby doplnit zásobu přes vystavení a doručení objednávky dodavateli, samotné vyřizování objednávky, dopravu, přejímku až po uložení na sklad,

 • očekávaná spotřeba za jednotku času označená jako "d" (ta je výsledkem predikování poptávky),

 • ekonomická (či optimální) velikost dávky "Q",

 • pojistná zásoba "Zp",

 • maximální hladina zásoby "S".

Princip doplňování zásob:

V objednacích systémech je signál o potřebě vystavit objednávku (nebo zadat výrobní zakázku) k doplnění zásoby vydáván při poklesu dispoziční zásoby na určitou výši, tak zvanou objednací úroveň.

Objednací úroveň zásoby (nazývaná též signální úroveň nebo objednací bod – reorder point) se dimenzuje tak, aby s požadovanou spolehlivostí pokryla poptávku v době od vydání signálu o potřebě až po příjem příslušné dodávky do skladu. Tuto dobu nazýváme rozšířenou dodací lhůtou nebo průměrnou pořizovací dobou a označujeme ji "L".

Objednací úroveň tedy představuje takovou výši zásob, při jejímž dosažení se vystavuje objednávka pro novou dodávku, a je stanovena tak, aby pokryla průměrnou spotřebu v dodacím cyklu a nebylo nutno čerpat z pojistné zásoby, která má jiné poslání.

V praxi se setkáváme se dvěma pohledy na proces objednávání:

 • dle rytmu objednání,

 • dle velikosti objednací dávky.

Rytmus objednávání může být buď konstantní, nebo proměnlivý. Znamená to, že položku můžeme objednávat ve zcela pravidelném rytmu (např. každý 1. den v týdnu, každý 15. den v měsíci, apod.) nebo v nepravidelných intervalech diktovaných aktuálním stavem zásoby.

Velikost objednací dávky může být buď konstantní, nebo proměnlivá. Objednávka může tedy znít vždy na stejné množství (např. tři dávky, dvě palety, jedno nákladní vozidlo apod.), nebo může být upravována dle aktuálních potřeb (např. dle avizované poptávky nebo doplněním do plného zásobníku).

Konkrétní systémy doplňování zásob se od sebe liší:

 • frekvencí testování stavu zásob vůči objednací úrovni (průběžné monitorování nebo testování po uplynutí pevného časového intervalu),

 • způsobem stanovení velikosti objednacího množství (objednací množství může být pevné, nebo proměnlivé – v tomto případě se zásoba doplňuje do stanovené hranice).

Objednací systémy při řízení zásob

Dva pohledy na proces objednávání:

 • Rytmus objednání – může být buď konstantní, nebo proměnlivý. Položku můžeme objednávat ve zcela pravidelném rytmu – například každého 1. dne v měsíci, nebo v nepravidelných intervalech diktovaných například aktuálním stavem zásoby.

 • Velikost objednací dávky – může být buď konstantní, nebo proměnlivá. Objednávka může tedy znít zcela pravidelně na vždy stejné množství (jedna paleta, jedno nákladní vozidlo, jeden vagón), nebo může být upravována podle aktuálních potřeb (například doplněním do plného zásobníku).

Objednací množství Pevné (Q) Proměnlivé
(doplňování do cílové úrovně S)  
Režim objednávání 
Objednávání v proměnných okamžicích Systém (B, Q)  Systém (B, S)  
Objednávání v pevných intervalech t Systém (s, Q)  Systém (s, S)  
Systém (s, T), resp. (s, S), kde cílová úroveň S = s  

Způsob stanovení veličin u jednotlivých objednacích systémů

V následujícím textu je podrobně vysvětleno, jak fungují jednotlivé objednací systémy.

Systém (B, Q)

Stav zásoby se zjišťuje po každém výdeji (tj. stav se průběžně monitoruje), takže pokles zásoby na signální úroveň se dá zachytit téměř okamžitě. Intervaly mezi dvěma objednáními jsou tedy proměnlivé.

Stanovení objednací úrovně:

Objednací množství "Q" je pevné a je zpravidla stanoveno jako optimální velikost dodávky. Postup stanovení optimální velikosti dodávky, jakož i stanovení velikosti dodávky při množstevních slevách, je vysvětlen v kapitole 6.

Systém (B, Q) přichází v úvahu u položek, které mají pravidelnou, rovnoměrnou a vysokou spotřebu, takže se vyplatí provádět nepřetržité monitorování stavu zásoby.

Systém (B, S)

U systému (B, S) se stav zásoby opět monitoruje. Objednací úroveň se stanoví stejně jako u systému (B, Q). Zásoba se doplňuje do cílové úrovně "S", takže velikost objednávky je proměnlivá.

Systém (s, Q)

Stav zásoby se u systému (s, Q) zjišťuje periodicky, vždy po uplynutí intervalu "I".

Nahrávám...
Nahrávám...