dnes je 19.6.2024

Input:

Měřítka výkonnosti struktury logistického řetězce

22.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.5.1 Měřítka výkonnosti struktury logistického řetězce

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

Další oblastí, kterou by měl management podrobit analýze, je struktura logistického řetězce. Tak se prověří, zda se strategie logistického řetězce úspěšně implementovala. Měřítka výkonnosti struktury řetězce zahrnují např. obrat členů logistického řetězce, konkurenční postavení logistického řetězce a podobná hlediska. Při hodnocení struktury logistického řetězce musí management porovnávat to, jak je firma schopna vykonávat marketingové funkce interně, vlastními silami, s tím, jak jsou tyto funkce schopni vykonávat členové logistického řetězce.

Potencionální kvalitativní ukazatele

Mezi potencionální kvantitativní ukazatele výkonu lze zahrnout např. distribuční náklady na jednotku, počet omylů při plnění objednávek nebo procento poškozeného zboží. Ke kvalitativním ukazatelům, které manažeři mohou použít při vyhodnocení logistického řetězce a konkrétních článků, patří např. míra koordinace logistického řetězce, míra konfliktu v rámci logistického řetězce nebo včasná dostupnost potřebných informací. Management by měl stanovit v oblasti výkonu logistického řetězce konkrétní cíle a skutečný výkon měřit a porovnávat s plánovaným výkonem. Hodnotící ukazatele by se měly v průběhu doby vyvíjet a na jejich základě by se měly identifikovat potenciální problémové oblasti. Nejvhodnějším měřítkem výkonu logistického řetězce je zřejmě rentabilita.

Analýza nákladových vazeb

V předchozích odstavcích byla uvedena koncepce integrovaného logistického řízení a nákladové vazby, které je nutno uvažovat u různých složek marketingu a logistiky (viz obrázek). Analýzu

Nahrávám...
Nahrávám...