dnes je 25.3.2023

Input:

Převod vlastnického práva vozidla po novele zákona o pozemních komunikacích

7.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3
Převod vlastnického práva vozidla po novele zákona o pozemních komunikacích

Mgr. Karel Kovář

Dnem 1. 6. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která mimo jiné nabízí převod vlastnického práva vozidel podléhajících registraci na kterékoli obci s rozšířenou působností. Tato změna umožňuje snadnější tzv. "přepis vozidel" bez nutnosti tuto administrativu provádět na obci s rozšířenou působností podle místa registrace vozidla, ale může být zvolena obec s rozšířenou působností podle vlastního výběru.

Pro převod vlastnického práva silničního vozidla jsou potřeba tyto doklady:

  • technický průkaz vozidla,

  • osvědčení o registraci vozidla,

  • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

  • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní.

Při prodeji vozidla se často využívá institut ověřené plné moci, kterou zpravidla prodávající zplnomocní kupujícího k převodu vlastnického práva prodávaného vozidla. Po uzavření kupní smlouvy prodávající předá oproti finanční hotovosti kupujícímu vozidlo společně s technickým průkazem, osvědčením o technickém průkazu a protokolem o evidenční kontrole silničního vozidla (nově je platnost protokolu o evidenční kontrole silničního vozidla 30 dní a současně není tento protokol vázán na nového vlastníka, ale pouze na dotčené vozidlo). Při této transakci prodávajícímu zůstává kupní smlouva, ale rozhodně za tohoto stavu nelze brát prodané vozidlo jako vozidlo převedené v evidenci vozidel na nového vlastníka. Faktický převod nastane, až nový vlastník vozidlo na sebe převede, tzv. "dokončí převod". Zákonná lhůta na tento úkon je 10 pracovních dnů od podepsání kupní smlouvy. Zde je nutné upozornit, že do doby, než je vozidlo převedeno, je nutné stále platit pojištění (zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla). Pokud majitel (na koho je vozidlo evidováno) vlastní nepojištěné vozidlo, jedná se o porušení zákona, za které hrozí pokuta a současně nově opět zavedený sankční postih od České kanceláře pojistitelů. Pochopitelně pokud jsou s takovým vozidlem páchány dopravní přestupky, bude korespondence, a to i ze zahraničí, chodit na adresu majitele vozidla uvedeného v evidenci vozidel. Je třeba mít na mysli, že ze strany kupujícího může jít i o spekulaci a zcela záměrně tzv. "nedokončí převod vozidla" na svou osobu, a ponechá jej víceméně záměrně registrované na prodávajícím.

Tuto situaci lze řešit nově pomocí ustanovení § 8a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud při prodeji vozidla nový vlastník na sebe vozidlo nezaregistruje (zákon takový stav nazývá neposkytnutí potřebné součinnosti pro zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel) ve lhůtě 10 pracovních dnů, může obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny na základě žádosti dosavadního vlastníka dokončit, a to i v případě, nemá-li již původní vlastník vozidla v držení technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla. Za této situace postačí podat žádost o převod vlastnického práva, na základě které vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností nového

Nahrávám...
Nahrávám...