dnes je 15.7.2024

Input:

Maximální hmotnost zboží na paletě

11.2.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je zákonem či vyhláškou určena maximální, popř. doporučená hmotnost zboží na paletě?

Odpověď:

Provoz na pozemních komunikacích a podmínky provozu na pozemních komunikacích jsou upraveny zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. Dále pak zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a prováděcími předpisy, zejména pak

Nahrávám...
Nahrávám...