dnes je 15.7.2024

Input:

Manipulační jednotky

18.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.1 Manipulační jednotky

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Manipulační jednotka je materiál, který tvoří jednotku schopnou manipulace, aniž by ji bylo nutno dále upravovat. S manipulační jednotkou se manipuluje jako s jediným kusem. Podobně je za přepravní jednotku považován materiál tvořící jednotku způsobilou bez dalších úprav k přepravě. Manipulační jednotka může být zároveň také přepravní jednotkou. Rozdílné požadavky a podmínky v jednotlivých článcích logistických řetězců vedou k vytváření manipulačních jednotek vyšších řádů z manipulačních jednotek nižších řádů. Sjednocení rozměrů, které je podmínkou skladebnosti jednotek, vychází ze standardů ISO (International Organisation for Standardisation), jež jsou respektovány při vytváření národních norem.

Dodržováním celosvětově uznávaných normalizačních zásad se tak daří snižovat potřebu času na provedení jednotlivých operací v článcích logistických řetězců, zvyšovat produktivitu v jednotlivých článcích, zvyšovat využití kapacity skladů a dopravních prostředků a tím snižovat logistické náklady.

Normalizace rozměrů manipulačních jednotek a obalů umožňuje beze zbytku využít ložný prostor. Ukládání lze optimalizovat pomocí počítačového programu. Obdobně standardizace rozměrů palet a kontejnerů umožňuje využití prostoru nákladních automobilů, železničních vozů, regálových míst apod. Na následujícím je ukázáno, jak normalizace rozměrů manipulačních jednotek umožňuje využít plochu palety.

Normalizace rozměrů manipulačních jednotek

Manipulační jednotky jsou zařazovány do čtyř řádů:

 • Manipulační jednotky I. řádu – jedná se o logistické jednotky přizpůsobené pro ruční manipulaci, např. krabice, bedna, pytel, přepravka, demižon, tlaková lahev apod.

Pro snadné vytváření manipulačních jednotek vyššího řádu jsou doporučovány v normách ISO základní rozměrové moduly ISO kartonových krabic, přepravek nebo ukládacích beden tak, aby bylo možné jejich skládáním využít dobře půdorysnou plochu manipulačních jednotek II. řádu. Základní rozměr půdorysné plochy je 400 x 600 mm,

Další možné varianty jsou v tabulce. Výška není stanovena. Půdorysné rozměry obalů jsou v souladu s rozměry palet a umožňují jejich plné využití.

 • Manipulační jednotky II. řádu – jsou to jednotky, které vznikají seskupením 16 až 24 jednotek I. řádu.

Hmotnost jednotek se pohybuje v rozmezí 250 až 1 000 kg, výjimečně 5 000 kg. Manipulace s nimi a jejich doprava vyžaduje mechanizační prostředky, často pracující v automatizovaném režimu. Pro jejich tvorbu je využíváno zejména manipulačních plošin, palet, malých kontejnerů, rotlejlerů nebo skupin jednotek I. řádu, fixovaných do jednoho celku nějakým fixačním prostředkem (fólie, fixační pásky aj.).

 • Manipulační jednotky III. řádu – jsou vytvořeny sloučením 10 až 44 jednotek II. řádu.

Hmotnost jednotek II. řádu dosahuje až 40 tun. Jako přepravní prostředky se používají velké kontejnery, letecké kontejnery až po výměnné nástavby. Hlavním motivem jejich vývoje bylo usnadnění manipulace v dálkové a kombinované dopravě.

 • Manipulační jednotky IV. řádu – jde o spojení více dopravních prostředků.

Jsou určeny pro dálkovou kombinovanou vodní vnitrozemskou a námořní přepravu v bárkových systémech s využitím příslušné mechanizované manipulace. Jako přepravní prostředky se používají bárky nebo člunové kontejnery.

Další dělení manipulačních/přepravních jednotek je podle typů:

 • palety,

 • přepravky,

 • roltejnery,

 • ukládací bedny,

 • kontejnery,

 • výměnné nástavby.

Paleta

Nejrozšířenější manipulační jednotkou je paleta. Umožňuje tzv. paletizaci, tedy manipulační metodu, při níž materiál stále spočívá na paletě a zároveň s ní se také přepravuje. Proto je paleta přizpůsobena tak, že pod ni mohou zajet vidlice zdvižného vozíku, stohovacího jeřábu nebo závěsné vidlice na háku mostového jeřábu.

Paletizace umožňuje komplexně mechanizovat ložné, dopravní a skladištní práce a podstatně zkrátit dobu manipulace, zvýšit kapacitu vozidel i skladů využitím výšky, snížit náklady na obaly, zjednodušit inventuru apod.

K rozšíření paletizace přispívá značnou měrou i to, že se používá v podstatě jen dvou hlavních mezinárodně dohodnutých rozměrů palety, a to s označením:

Evropská dřevěná paleta prostá (zkráceně EUROPALETA), která má jednotný rozměr 800 x 1200 mm, nosnost 1000 kg, stohovací nosnost 4000 kg, výška palety je 150 až 160 mm a je označena značkou EUR.

Europaleta poloviční, která je odvozená Europalety (rozměry 800 x 600 mm, výška vlastní palety je 150 až 160 mm).

Paleta ISO, rozměru 1000 x 1200 mm, která je druhým nejvíce rozšířeným typem palety (základní rozměr ISO – běžně používaný v USA).

Paletové náklady je možno ukládat do několika vrstev nad sebou, tzv. stohování, nebo skladovat v regálech. Stohování ložených palet je však dovoleno pouze za předpokladu, že jsou loženy materiálem, který snese bezpečné stohování a zaručuje vytvoření bezpečného stohu. Pro stohování jsou proto vhodnější ohradové palety nebo palety s nástavbou. Volné stohování skladovaných palet má však nevýhody. Při potřebě odebírat pouze určité palety, které jsou dole nebo uprostřed stohu, je nutná opakovaná manipulace – překládání palet. Organizačními opatřeními je však možné manipulaci omezit tím, že rychloobrátkové palety umísťujeme pouze do vrchních vrstev stohu, nebo z těchto palet tvoříme samostatné stohy. Palety mohou být stohovány v blocích nebo řadách. Předností řadového uspořádání palet je, že ke každému sloupci stohovaných palet je zabezpečen přístup. Palety je dále možno ukládat pod určitým úhlem k podélné ose dopravní cesty. Tento úhel bývá 90, 60, 45 nebo 30 stupňů. Z hlediska využití plochy skladu nepřináší šikmé uspořádání zlepšení, s klesajícím úhlem však stoupá rychlost ukládání a odebírání, neboť délka dráhy vozíku se zkracuje.

Dělení palet

Palety rozdělujeme:

Podle konstrukčního provedení:

 • dřevěné palety prosté,

 • ohradové palety,

 • skříňové palety (skládací dle typu),

 • sloupkové,

 • speciální palety (sudy, vaky).

Palety prosté slouží k přepravě a skladování především výrobků zabalených v přepravních obalech, popř. nebalených, jestliže to povaha výrobků připouští.

Palety ohradové a skříňové slouží především k přepravě balených výrobků ve spotřebitelských nebo skupinových obalech nebo k přepravě a skladování výrobků a materiálů nebalených.

Palety sloupkové jsou vhodné pro materiály, které

Nahrávám...
Nahrávám...