dnes je 3.7.2022

Input:

Legislativní souhrn: Výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla

26.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1
Legislativní souhrn: Výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla

Úřad pro publikace

Akt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES.

Co je cílem tohoto nařízení?

 • Stanovuje první standardy v EU pro emise CO2 pro těžká vozidla.

 • Bude působit s nařízením (EU) 2019/631 za účelem stanovení cílů snížení emisí v odvětví silniční dopravy EU.

 • Je součástí strategie EU k dosažení cílů pro emise skleníkových plynů pro roky 20212030 a přispěje k cílům Pařížské dohody .

Klíčové body

Cíle snižování emisí

Nařízení stanovuje závazný cíl snížení CO2 pro nová těžká vozidla:

 • od roku 2025: 15 % snížení

 • od roku 2030: 30% snížení

Referenčním obdobím pro tato snížení bude doba od 1. července 2019 do 30. června 2020.

Pobídky pro vozidla s nulovými nebo nízkými emisemi

 • Zavádí zvláštní mechanismus ve formě superkreditů pro vykazovaná období od roku 2019 do 2024 a systém kreditů založených na referenční hodnotě pro podíl těžkých vozidel s nulovými a nízkými emisemi ve vozovém parku výrobce od roku 2025, kde referenční hodnota je stanovena na 2 %.

 • Systém je navržen tak, aby poskytoval jistotu investic poskytovatelům dobíjecí infrastruktury a výrobcům, s cílem podpořit rychlé zavedení těžkých vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh EU a zároveň umožnit výrobcům určitou flexibilitu při rozhodování o svých investicích.

 • Autobusy a autokary jsou z tohoto systému vyloučeny, protože se na ně vztahují jiná pobídková opatření.

Spolehlivost údajů

 • Evropská komise zajistí, aby byly referenční emise CO2 robustní a odpovídající jako základ výpočtu cílů emisí CO2 pro celý vozový park EU.

 • Komise bude sledovat a posuzovat reprezentativnost hodnot emisí CO2 a hodnot spotřeby energie těžkých vozidel pro reálný provoz. Bude používat palubní zařízení pro sledování spotřeby paliva nebo energie, počínaje novými těžkými vozidly registrovanými ode dne použitelnosti opatření.

 • Zavede zkoušky shodnosti v provozu a nařídí vykazování odchylek a zavedení opravného opatření.

Sankce

 • Komise uloží výrobcům, u nichž budou zjištěny nadměrné emise CO2, finanční pokutu ve formě poplatku za překročení emisí CO2, s přihlédnutím k emisním kreditům a výpůjčkám kreditů.

 • Za účelem povzbuzení výrobců k přijímání opatření pro snížení specifických emisí CO2 těžkých vozidel musí poplatek převyšovat průměrné mezní náklady na technologie, které jsou pro splnění cílů emisí CO2 zapotřebí.

Přezkum

Do roku 2022 musí Komise předložit zprávu pojednávající mimo jiné o:

 • účinnosti nařízení,

 • cíli snížení emisí CO2 a o úrovni mechanismu pobídek pro těžká vozidla s nulovými a nízkými emisemi platných od roku 2030,

 • stanovení cílů snížení emisí CO2 pro další typy těžkých vozidel, včetně přípojných vozidel, autobusů a autokarů a účelových vozidel,

 • zavedení závazných cílů snížení emisí CO2 pro těžká vozidla

Nahrávám...
Nahrávám...