dnes je 23.7.2024

Input:

Legislativní souhrn: Tachografy v silniční dopravě

3.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.4 Legislativní souhrn: Tachografy v silniční dopravě

Úřad pro publikace

Akt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Co je cílem tohoto nařízení?

 • Nařízení (EU) č. 165/2014 stanoví požadavky na konstrukci, instalaci, používání, testování a kontrolu tachografů používaných v silniční dopravě v EU.

 • Nařízení (EU) 2020/1054 mění a rozšiřuje oblast působnosti nařízení (EU) č. 165/2014 tak, aby zohledňovalo, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů, právní předpisy EU o vysílání pracovníků v silniční dopravě, směrnici 96/71/ES o prosazování právních předpisů v oblasti vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, směrnici 2014/67/EU o prosazování směrnice 96/71/ES a směrnici (EU) 2020/1057, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (viz přehled o těchto třech směrnicích).

Klíčové body

Tachografy musí být namontovány ve všech vozidlech nad 3,5 tuny přepravujících zboží po silnici a ve vozidlech, která mohou převážet více než devět osob (včetně řidiče), a to s několika výjimkami. Od 1. července 2026 budou muset být tachografy nainstalovány i ve vozidlech nad 2,5 tuny.

Digitální tachografy zaznamenávají tyto údaje:

 • ujetou vzdálenost a rychlost,

 • časové údaje,

 • výchozí bod, konečný bod a polohu jednou za tři hodiny (je-li připojen k družicovému navigačnímu systému),

 • totožnost řidiče,

 • činnost řidiče,

 • kontrolní a kalibrační údaje a údaje o opravě tachografu,

 • události a závady.

Analogové tachografy musí zaznamenávat alespoň vzdálenost, rychlost, čas a činnost řidiče.

Přístup k údajům uloženým v tachografu může být kdykoli poskytnut příslušnému kontrolnímu orgánu a příslušnému dopravci.

Zobrazují se tyto informace:

 • čas,

 • provozní režim,

 • činnost řidiče,

 • doba nepřetržitého řízení řidiče a jeho stávající souhrnná doba přestávek,

 • údaje vztahující se k výstrahám,

 • výběr možností pro přístup.

Digitální tachografy upozorňují řidiče na překročení maximální povolené doby nepřetržitého řízení, aby jim pomohly dodržovat právní předpisy.

Zpracování osobních údajů musí být prováděno pouze pro účely ověření souladu s tímto nařízením a s dalšími příslušnými nařízeními.

Inteligentní tachografy

 • Vozidla poprvé zaregistrovaná od 15. června 2019 musí být vybavena inteligentními tachografy. Inteligentní tachografy jsou spojeny s družicovým navigačním systémem a jsou vybaveny technologií pro dálkovou komunikaci k usnadnění cílených silničních kontrol.

 • Pozměňující nařízení (EU) 2020/1054 navíc požaduje, aby Evropská komise prostřednictvím prováděcích aktů přijala technickou specifikaci druhé verze inteligentního tachografu.

 • Podle pozměňujícího nařízení (EU) 2020/1054 musí být nově zapsaná vozidla vybavená od srpna 2023 druhou verzí inteligentního tachografu. Druhá verze má oproti první verzi několik vylepšení, mimo jiné záznam překročení hranic, záznam polohy vozidla při nakládce/vykládce nebo provádění systému ověřování pravosti poskytovaného systémem Galileo.

 • Země EU musí do srpna 2024 vyškolit své kontrolní orgány ohledně manipulace s technologií pro dálkovou komunikaci. Údaje lze uchovávat pouze po dobu silniční kontroly a musí být smazány do tří hodin, pokud nedošlo ke zneužití tachografu.

Schvalování typu

Na zařízení tachografu se vztahuje schválení typu, které udělují

Nahrávám...
Nahrávám...