dnes je 25.3.2023

Input:

Legislativní souhrn: Informace o palivové účinnosti, brzdné schopnosti a hlučnosti pneumatik

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.8
Legislativní souhrn: Informace o palivové účinnosti, brzdné schopnosti a hlučnosti pneumatik

Úřad pro publikace

Akt:

Nařízení (EU) 2020/740 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry

Co je cílem nařízení?

 • Jeho cílem je poskytnout spotřebitelům informace při vybírání nových pneumatik pro jejich vozidla. Označení charakteristik a výkonnosti pneumatik, například ve sněhu nebo na ledě, budou díky němu viditelnější a budou obsahovat více informací. To pomůže konečným uživatelům zohlednit vlastnosti, jako je bezpečnost, ochrana zdraví a ekonomická a environmentální účinnost.

 • Tento právní předpis je sestaven tak, aby podpořil bezpečnější a tišší pneumatiky s delší životností a vyšší palivovou účinností.

 • Mění se jím nařízení (EU) 2017/1369 (viz shrnutí ).

Klíčové body

Nařízení:

 • se vztahuje na pneumatiky pro osobní vozidla (pneumatiky třídy C1), autobusy, lehká a těžká nákladní vozidla a lehké a těžké přívěsy (pneumatiky tříd C2 a C3) i protektorované pneumatiky, jakmile bude dostupná vhodná zkouška výkonnosti,

 • se nevztahuje na určité speciální kategorie pneumatik, například na pneumatiky pro profesionální off-roadové použití, na vozidla, která byla poprvé zaregistrovaná před 1. říjnem 1990, nebo na pneumatiky z druhé ruky, pokud nebyly dovezeny ze země mimo EU.

Dodavatelé pneumatik:

 • musí připojit označení v podobě nálepky na jednotlivé pneumatiky nebo tištěné označení na sérii pneumatik, které bude obsahovat informace stanovené v přílohách I a II, a poskytnout informační list výrobku s podrobnostmi stanovenými v příloze III,

 • musí uvést v reklamách, při prodeji na dálku nebo prodeji přes internet označení pneumatiky na viditelném místě, například poblíž ceny,

 • musí zajistit, aby byly označení pneumatik a informační listy výrobků přesné,

 • musí spolupracovat s orgány dozoru nad trhem, které mohou provádět pravidelné a jednorázové inspekce a okamžitě jednat, pokud se objeví nějaké porušení,

 • musí poskytnout svým vnitrostátním orgánům prostřednictvím databáze výrobků technické podrobnosti o pneumatikách a jejich výkonnosti před tím, než je nabídnou k prodeji, a umožnit jim tak zkontrolovat správnost označení pneumatik – informace budou muset dodávat od 1. května 2021 (a do 30. listopadu 2021 u pneumatik vyrobených mezi 25. červnem 2020 a 30. dubnem 2021),

 • nesmí poskytnout nebo vystavovat označení, značky, symboly či nápisy, které nejsou v souladu s tímto nařízením.

Distributoři pneumatik musí:

 • připojit na místě prodeje označení v podobě nálepky na jednotlivé pneumatiky nebo tištěné označení na sérii pneumatik s požadovanými informacemi,

 • zajistit, aby byla při prodeji na dálku prostřednictvím tištěných materiálů a u reklam a prodeji přes internet označení pneumatik vystavená poblíž ceny u jakýchkoliv technických propagačních materiálů,

 • poskytnout zákazníkovi kopii označení pneumatiky před prodejem, pokud není pneumatika vidět,

 • informovat zákazníky, kde je přístupný informační list výrobku.

Dodavatelé a distributoři nových vozidel musí zákazníkům poskytnout označení pneumatiky, informační listy výrobků a jakékoliv relevantní technické propagační materiály před

Nahrávám...
Nahrávám...