dnes je 26.5.2024

Input:

Legislativní souhrn: Společnosti podnikající v silniční nákladní a osobní dopravě

14.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.7
Legislativní souhrn: Společnosti podnikající v silniční nákladní a osobní dopravě

Úřad pro publikace

Akt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy.

Co je cílem tohoto nařízení?

Nařízení (ES) č. 1071/2009:

 • stanoví pravidla pro společnosti, které chtějí začít působit v oblasti silniční nákladní dopravy (tj. dopravy zboží na silnici) a přepravy cestujících;

 • platí na všechny společnosti zřízené v EU, které působí (nebo chtějí působit) v oblasti přepravy zboží či osob za úplatu.

Pozměňující nařízení (EU) 2020/1055 aktualizuje pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě za účelem boje proti jevu tzv. schránkových společností a nekalé soutěži.

Klíčové body

Společnosti, které podnikají v silniční dopravě, musí:

 • být řádně a trvale usazeny v zemi EU;

 • mít dobrou pověst;

 • být finančně způsobilé a

 • mít požadovanou odbornou způsobilost.

Odpovědný zástupce pro dopravu

Každá společnost v silniční dopravě musí určit odpovědného zástupce pro dopravu, jenž zodpovídá za nepřetržité řízení dopravních činností. Zástupce pro dopravu musí mít bydliště v EU a skutečnou vazbu k podniku, například jakožto zaměstnanec, správce nebo akcionář.

Jak se stát podnikatelem v silniční dopravě

 • Společnost, která chce působit v oblasti podnikání v silniční dopravě, musí být usazena v zemi EU s prostorami v této zemi EU, v nichž uchovává veškerou dokumentaci (účty, doklady o vedení zaměstnanců, doklady obsahující údaje týkající se doby řízení a doby odpočinku atd.) potřebnou pro podnikání.

 • Společnost by měla mít k dispozici alespoň jedno vozidlo zaregistrované v dané zemi EU (potom, co je oprávnění uděleno) a mít v této zemi umístěnou provozovnu s příslušných technickým vybavením a zařízením pro provoz tohoto vozidla/vozidel.

 • Dále:

  1. ani společnost ani zástupce nesmějí být odsouzeni za porušení určitých vnitrostátních pravidel a pravidel EU souvisejících se silniční dopravou;
  2. společnost musí být schopna dostát svým finančním závazkům;
  3. zástupce musí složit povinnou písemnou zkoušku, kterou může doplňovat ústní zkouška.

Povolení a kontrola

 • Země EU musí určit jeden nebo více příslušných orgánů zodpovědných za:

  1. posuzování žádostí předkládaných společnostmi;
  2. udělování povolení k výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě;
  3. prohlášení fyzické osoby za způsobilou či nezpůsobilou k řízení dopravní činnosti podniku;
  4. kontroly s cílem ověřit, zda podnik splňuje všechny potřebné požadavky.
 • Příslušné orgány jsou také zodpovědné za posouzení žádostí společností o registraci do 3 měsíců. Navíc také mohou určitou společnost prohlásit za

Nahrávám...
Nahrávám...