dnes je 15.8.2022

Input:

Legislativní souhrn: Prohlídky pro zajištění bezpečnosti vozidel a přípojných vozidel

19.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.6
Legislativní souhrn: Prohlídky pro zajištění bezpečnosti vozidel a přípojných vozidel

Úřad pro publikace

Akt

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES.

Co je cílem této směrnice?

Jejím cílem je zvýšit bezpečnost silničního provozu stanovením minimálních požadavků pro pravidelné technické prohlídky vozidel a přípojných vozidel v EU.

Klíčové body

Oblast působnosti

Tento právní předpis se vztahuje na vozidla schopná jet rychlostí vyšší než 25 km/h v následujících kategoriích:

 • osobní vozidla a lehká komerční vozidla (kategorie M1 a N1): prohlídka čtyři roky ode dne první registrace vozidla a následně každé dva roky,

 • vozidla kategorie M1 používaná jako vozidla taxislužby a záchranné služby, autobusy nebo minibusy (M2, M3), těžká nákladní vozidla (N2, N3) a těžká přípojná vozidla (O3, O4): prohlídka jeden rok po první registraci a následně každý rok,

 • rychlé traktory s konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h (T5) a používané ke komerčním účelům: prohlídka čtyři roky po registraci a následně každé dva roky.

Silné motocykly

Vozidla kategorie L s motorem silnějším než 125 cm3 se budou podrobovat prohlídkám od roku 2022, pokud statistiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu za předchozích pět let nebudou ukazovat, že stejné míry bezpečnosti silničního provozu lze dosáhnout alternativními opatřeními.

Technické prohlídky před stanoveným termínem

Za určitých okolností může být vyžadováno, aby se vozidla podrobila prohlídce před stanoveným termínem:

 • po dopravní nehodě,

 • v případě změny držitele osvědčení o registraci,

 • při ujetí 160 000 km,

 • v případech, kdy je závažným způsobem dotčena bezpečnost silničního provozu.

Výjimky

Na následující typy vozidel se technická prohlídka nevztahuje:

 • historická vozidla,

 • diplomatická vozidla,

 • vozidla používaná ozbrojenými silami, policií, celními orgány, požární službou nebo pro zemědělské a lesnické účely, jakož i

 • vozidla používaná výlučně na malých ostrovech.

Oprávněné stanice technické kontroly

Každá země EU musí mít schválené a předpisům vyhovující stanice technické kontroly a kontroloři pak musí splňovat kompetenční kritéria a nesmí být ve střetu zájmů.

Posuzování závad

 • Závady jsou klasifikovány jako menší, závažné nebo nebezpečné, přičemž menší závady nestačí k tomu, aby vozidlo prohlídkou neprošlo.

 • Pokud jsou závady nebezpečné, může být používání vozidla na veřejných komunikacích pozastaveno až do doby, než bude závada

Nahrávám...
Nahrávám...