dnes je 21.4.2024

Input:

Legislativní souhrn: Kombinovaná doprava zboží mezi zeměmi EU

10.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3
Legislativní souhrn: Kombinovaná doprava zboží mezi zeměmi EU

Úřad pro publikace

Akt

Směrnice 92/106/EHS – společná pravidla pro určité druhy kombinované dopravy zboží mezi zeměmi EU

Co je cílem této směrnice?

Má za cíl podporu intermodálních * přepravních operací tím, že podpoří naplnění určitých kritérií pro intermodální operace (tj. tak zvanou kombinovanou dopravu) prostřednictvím:

 • ochrany kombinované dopravy před vnitrostátními omezeními (režimy povolování, tarify a kvóty),

 • vyjasnění, že omezení silniční kabotáže * se nevztahují na silniční úseky kombinované dopravy,

 • povolení těžších a větších nákladů vozidel pro silniční úseky v rámci kombinované dopravy,

 • přiznání finanční podpory formou daňových pobídek a rozšíření definice dopravy pro vlastní potřebu v rámci kombinované přepravy.

Klíčové body

Oblast působnosti

Směrnice se týká kombinované dopravy zboží mezi zeměmi EU, kdy:

 • vozidlo nebo přípojné vozidlo využívá silnici na počátečním nebo konečném úseku cesty a

 • v dalším úseku použije železnici nebo vnitrozemskou vodní cestu nebo námořní služby a tato část přesahuje vzdálenost 100 km vzdušnou čarou a

 • učiní počáteční nebo konečný úsek cesty:

  1. mezi místem, kde je zboží naloženo, a nejbližší vhodnou železniční zastávkou použitelnou pro nakládku na počátečním úseku cesty a mezi nejbližší vhodnou železniční zastávkou použitelnou pro vykládku a místem, kde má být zboží vyloženo, na konečném úseku nebo
  2. v rámci okruhu nepřekračujícího 150 km vzdušnou čarou od přístavu vnitrozemské vodní cesty nebo námořního přístavu nakládky nebo vykládky.

Přípustné rozměry a maximální hmotnost pro kamiony vykonávající přeshraniční cestu jsou stanoveny ve směrnici 96/53/ES (viz přehled dokumentu ).

Přepravní doklad

Přepravní doklad, který je třeba předložit v případě kombinované dopravy, musí uvádět:

 • železniční zastávky použité k nakládce a vykládce na železničním úseku cesty a

 • přístavy vnitrozemské vodní cesty použité k nakládce a vykládce příslušné k tomuto úseku nebo námořní přístavy použité k nakládce a vykládce příslušné k této části cesty.

Přeshraniční doprava

 • Všichni dopravci se sídlem v některé ze zemí EU, kteří splňují podmínky pro přístup k tomuto povolání a mají přístup na trh přepravy zboží mezi

Nahrávám...
Nahrávám...