dnes je 21.4.2024

Input:

Legislativní souhrn: Emise CO2 a spotřeba paliva u těžkých nákladních vozidel

25.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.2
Legislativní souhrn: Emise CO2 a spotřeba paliva u těžkých nákladních vozidel

Úřad pro publikace

Akt

Nařízení Komise (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011.

Co je cílem tohoto nařízení?

 • Stanoví pravidla pro vydávání licencí k používání simulačního nástroje s cílem stanovit emise CO2 a spotřebu paliva u nových těžkých nákladních vozidel (nákladní automobily, autobusy a autokary), která mají být prodána, registrována nebo uvedena do provozu v Evropské unii (EU). Stanovuje také pravidla pro provoz tohoto simulačního nástroje a pro uvádění takto stanovených emisí CO2 a spotřeby paliva.

 • Činí tak stanovením povinností pro výrobce motorových vozidel a vnitrostátní orgány. Ti musejí certifikovat emise CO2 a spotřebu paliva u konstrukčních částí vozidla, jako jsou motor, převodovka, nápravy a pneumatiky, které jsou poté použity jako vstupní údaje pro simulační nástroj za účelem stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva vozidla.

 • Informace mají podpořit vývoj energeticky účinnějších vozidel.

 • Nařízením se provádí nařízení (ES) č.  595/2009  o schvalování typu z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI).

 • Pozměňující nařízení (EU)  2022/1379  rozšiřuje stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva na další těžká nákladní vozidla, zejména na středně těžká nákladní vozidla a těžké autobusy.

Klíčové body

Nařízení se použije:

 • na středně těžká a těžká nákladní vozidla a těžké autobusy,

 • na základní nákladní vozidla v případě vícestupňového schválení typu nebo jednotlivá schvalování středních a těžkých nákladních vozidel a

 • v případě těžkých autobusů na primární vozidla (těžké autobusy ve stavu virtuální sestavy určené pro simulační účely), mezivozidla a úplná a dokončená vozidla.

Nevztahuje se na terénní vozidla nebo vozidla zvláštního určení.

Simulační nástroj

Evropská komise bezplatně poskytuje a aktualizuje softwarový program pro simulační nástroj ke stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, který je možné stáhnout.

Výrobci vozidel musí:

 • zažádat o licenci k používání simulačního nástroje,

 • informovat vnitrostátní orgán, který licenci vydává, o jakýchkoliv provedených změnách v postupech, kterými stanovují emise CO2 a spotřebu paliva vozidel,

 • používat nejaktuálnější verzi simulačního nástroje (nejpozději do tří měsíců od okamžiku, kdy se stane dostupnou) ke stanovené emisí CO2 a spotřeby paliva u každého nového vozidla, které bylo prodáno, zaregistrováno nebo uvedeno do provozu v EU,

 • zajistit, aby výsledky simulačního nástroje byly v souladu se stanovenými postupy, a zahrnout je do souboru informací pro zákazníky o daném vozidle,

 • zajistit, aby soubor záznamů výrobce, soubor informací o vozidle a certifikáty o vlastnostech souvisejících s emisemi CO2 a spotřebou paliva konstrukčních částí, systémů a samostatných technických celků byly uchovávány po dobu nejméně 20 let od výroby vozidla a byly na vyžádání zpřístupněny schvalovacímu orgánu a Komisi,

 • zpřístupnit záznamy vnitrostátním orgánům nebo Komisi do 15 dnů od podání žádosti.

Přílohy stanoví technické postupy pro stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u konstrukčních částí, které budou zadány do simulačního nástroje.

Vnitrostátní orgány:

 • certifikují hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva u konstrukčních částí předložené výrobci daných konstrukčních částí, pokud orgány dojdou

Nahrávám...
Nahrávám...