dnes je 6.12.2022

Input:

Legislativní souhrn: Emise CO2 a spotřeba paliva u těžkých nákladních vozidel

3.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.2
Legislativní souhrn: Emise CO2 a spotřeba paliva u těžkých nákladních vozidel

Úřad pro publikace

Akt

Nařízení Komise (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011.

Co je cílem tohoto nařízení?

 • Stanoví společnou metodu pro objektivní porovnávání přesných a podrobných informací o emisích CO2 a spotřebě paliva u nových těžkých nákladních vozidel (nákladní automobily, autobusy a autokary), které se prodávají v EU.

 • Činí tak stanovením povinností pro výrobce motorových vozidel a vnitrostátní orgány. Ti musejí certifikovat emise CO2 a spotřebu paliva u konstrukčních částí vozidla, jako jsou motor, převodovka, nápravy a pneumatiky, které jsou poté použity jako vstupní údaje pro simulační nástroj * používaný ke stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u jednotlivých vozidel.

 • Informace mají podpořit vývoj energeticky účinnějších vozidel.

 • Provádí nařízení (ES) č. 595/2009 o schvalování typu z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) .

Klíčové body

Nařízení:

 • se použije na nákladní automobily s maximální hmotností vyšší než 7,5 tuny,

 • se nepoužije na autobusy, terénní vozidla nebo vozidla zvláštního určení.

Evropská komise bezplatně poskytuje a aktualizuje softwarový program pro simulační nástroj ke stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, který je možné stáhnout.

Výrobci vozidel musí:

 • zažádat o licenci k používání simulačního nástroje,

 • informovat vnitrostátní orgán, který licenci vydává, o jakýchkoliv provedených změnách v postupech stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u vozidla,

 • používat nejaktuálnější verzi simulačního nástroje (nejpozději do tří měsíců od okamžiku, kdy se stane dostupnou) ke stanovené emisí CO2 a spotřeby paliva u každého nového vozidla, které bylo prodáno, zaregistrováno nebo uvedeno do provozu v EU,

 • zajistit, aby výsledky simulačního nástroje byly v souladu se stanovenými postupy, a zahrnout je do souboru informací pro zákazníky o daném vozidle,

 • uchovávat záznamy výsledků simulačního nástroje po dobu nejméně 20 let poté, co bylo vozidlo vyrobeno, a umožnit vnitrostátním orgánům nebo Komisi přístup k těmto záznamům do 15 dnů od podání žádosti.

Přílohy stanoví technické postupy pro stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u konstrukčních částí, které budou zadány do simulačního nástroje.

Vnitrostátní orgány:

 • certifikují hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva u konstrukčních částí předložené výrobci daných konstrukčních částí, pokud orgány dojdou k závěru, že části splňují všechny požadavky,

 • udělí výrobci vozidel licenci k používání simulačního nástroje,

 • čtyřikrát ročně posoudí, zda jsou postupy výrobce pro stanovení emisí CO2 a

Nahrávám...
Nahrávám...