dnes je 19.6.2024

Input:

Kontrolní vážení po novele zákona o pozemních komunikacích

30.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10
Kontrolní vážení po novele zákona o pozemních komunikacích

Mgr. Karel Kovář

Od 1. 5. 2024 se změnil zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen: "Zákon o pozemních komunikacích"), mimo jiné i v oblasti kontrolního vážení. Podle ustanovení § 38a uvedeného zákona se na dálnicích, silnicích a místních komunikacích provádí kontrolní vážení a měření vozidel spadajících do kategorie M2, M3, N1, N2, N3, T, C, O, R, S nebo SS nebo jízdních souprav tvořených těmito vozidly.

U vyjmenovaných kategorií vozidel je možný postih i nepodnikajících fyzických osob.

Od 1. 5. 2024 je zrušena odpovědnost řidiče za přestupek zjištěného vysokorychlostním kontrolním vážením a zůstává pouze odpovědnost za přestupek na dopravci. S výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav není řidič vozidla odpovědný za přestupek také, pokud prokáže, že odesílatel nebo provozovatel vozidla vydal k přepravované zásilce doklad, v němž uvedl nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, a při převzetí zásilky nemohl provést kontrolu hmotnosti zásilky. Dále není řidič odpovědný za přestupek, pokud bylo při kontrolním vážení zjištěno pouze nedodržení hodnot pro rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol a řidič prokáže, že je přepravován pouze sypký materiál, jehož pohybu během přepravy nemohl bez nepřiměřených opatření zabránit.

Pro vysokorychlostní kontrolní vážení jsou od 1. 3. 2024 stanoveny nové tolerance pro celkovou hmotnost, kdy se odečítá toleranční srážka 7 % a u zatížení na nápravu se odečítá toleranční drážka 14 %.

Nízkorychlostní vážení, nadále počítá s jednotnou toleranční srážkou 2 % a v případě znečištění vozidla způsobených povětrnostními vlivy například blátem nebo sněhem se připouští jednotná 3% toleranční srážka.

Při zjištění překročení největší povolené hmotnosti vozidla (soupravy) nebo překročení hmotností stanovených pro jednotlivé nápravy (skupiny náprav) se řidič dopustí

Nahrávám...
Nahrávám...