dnes je 23.7.2024

Input:

Kombinovaná doprava

25.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.6 Kombinovaná doprava

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

RoLa

Co je to RoLa? Původem zkratka z němčiny - Rollende Landstrasse – označuje systém doprovázené dopravy silnice - železnice. První pokusy o přepravu automobilů po železnici se uskutečnily již v letech 1954 a 1960 v Německu a ve Francii. Ověřovaly se nejvýhodnější způsoby nakládky automobilů na vagóny - nájezd z čelní nebo boční rampy, zajištění automobilů na vagónech a kontroly průjezdného profilu.

Skutečným průkopníkem přepravy nákladních automobilů po železnici se stala švýcarská spediční společnost Hans Bertschi. Tato společnost přepravovala v 60. letech svými cisternovými tahači zboží z německého Ludwigshafenu do Itálie. Protože průjezd alpským masivem byl především v zimním období komplikovaný, začala společnost v roce 1964 přepravovat svoje automobily přes švýcarské území po železnici na klasických plošinových vozech. 70. a 80. léta byla ve znamení zavádění nových tras doprovázeného transportu ve Švýcarsku, Německu a v 90. letech i v Rakousku, k tomu účelu byly speciálně vyvinuty nízkopodlažní vozy. Nicméně provoz RoLa systému v Německu nebyl konkurenceschopný vnitrostátní přímé silniční dopravě a v roce 1994 německé dráhy DB a Kombiverkehr definitivně rozhodly o zastavení provozu na všech vnitrostátních německých RoLa linkách. V provozu na německém území zůstala pouze linka Manching - Brenner, která nabízí 15 odjezdů denně. V r. 2001 přepravila více než 140.000 kamionů.

Od r. 1992 rakouské RoLa linky zaznamenaly prudký rozmach. Důvody k tomu byly evidentní - jednak sílící silniční tranzit přes rakouské území, jednak ochranářská opatření rakouské spolkové vlády ve formě regulace vstupu kamionů na území Rakouska.

Hlavním organizátorem RoLa linek je rakouská společnost ÖKOMBI. Ta dnes provozuje spoje do:

 • Itálie (Wörgl - Verona a Wels - Villach st. hranice A/IT),

 • Slovinska (Salzburg - Ljubljana a Wels - Maribor),

 • Maďarska (Wels - Szeged, Wels - Sopron a Wels - Budapest),

jak dokumentuje uvedená mapa Rakouska.

RoLa v Rakousku:

V roce 2001 vstoupilo do provozu RoLa linek několik nových poskytovatelů doprovázeného trasportu. Rakouská společnost Schenker a italská Bertani zprovoznili linku Wörgl - Trento a nově založená švýcarská společnost Ralpin linku Freiburg - Novara. Francouzská společnost pro kombinovanou dopravu - firma Novatrans - připravuje zprovoznění první francouzsko - italské RoLa linky Amberium (poblíž Lyonu) - Torino přes Modane.

Provoz na první RoLa lince v České republice byl zahájen 12. 9. 1993 mezi Č. Budějovicemi a Villachem. V současné době je provoz na této lince zastaven. Důvodem k zahájení druhé pravidelné linky na trase z Lovosic do Drážďan dne 25. 9. 1994 bylo odlehčení přeplněných tranzitních silnic mezi Českou republikou a Německem. V pracovní dny jezdí z každé strany až 12 souprav se speciálními vozy s celkovou kapacitou 460 míst ve dvouhodinových intervalech. Zkrácení přepravní doby zvyšuje produktivitu přepravy. V současné době zvládne vozidlo, které jezdí trasu Česká republika - Německo, dva oběhy v týdnu. S využitím RoLa systému dopravy lze tuto frekvenci zdvojnásobnit.

Maximální přípustné parametry vozidla využívajícího RoLa linky nesmí přesáhnout 40 tun, šířku 2,6 m a výšku 4 m.

Výhody doprovázené kombinované dopravy RoLa:

 • je zcela nezávislá na silničních a povětrnostních podmínkách,

 • výrazně snižuje přepravní dobu,

 • zlepšuje pracovní podmínky řidičů,

 • odlehčuje přetížené silniční síti,

 • chrání životní prostředí.

Kombinovaná doprava RoLa:

Jakkoli se zdálo, že tento způsob dopravy nebude mít velký význam, postupně se v Evropě úspěšně rozvíjel. Za jeho nedostatek se považovalo to, že na vagónu se přepravuje relativně těžká silniční souprava s vlastní trakcí, která představuje sama bez nákladu velkou vlastní hmotnost. Nicméně ostatní dopravněpolitické aspekty jednoznačně mluvily ve prospěch RoLa kombinované dopravy.

Kombinovaná doprava je v Evropě organizačně zastřešena Mezinárodním svazem společností kombinované dopravy (UIRR - Union Internationale des Sociétés Rail - Route), který koordinuje spolupráci železničních a silničních dopravců a provozovatelů.

Princip kombinované dopravy

Vhodnými kombinacemi lze vytvořit nestandardní zákaznicky orientovanou specializovanou nabídku využívající výhod dostupných druhů dopravy. Jedná se zejména o kombinace dopravy silniční a kolejové. Rozvoj služeb a zákaznicky orientovaných nabídek posouvá tento typ dopravy do centra zájmu a v budoucnu se stane nepochybně standardní nabídkou některých poskytovatelů dopravních služeb.

Kombinovanou přepravou se rozumí přeprava v unifikované přepravní jednotce při využití minimálně 2 druhů přepravy. Význam kombinované přepravy v posledních letech roste, a to zejména pro její schopnost snižovat negativní dopady dopravy na životní prostředí - hlavně se jedná o silniční dopravu. Při kombinované dopravě odpadá překládka jednotlivých kusů zboží. Manipuluje se s ucelenými přepravními jednotkami - kontejnery. Sekundární výhodou je krátkodobé skladování zboží v kontejnerech, a tudíž úspora skladových nákladů spojených se skladovými prostory.

Kombinovaná doprava:

Výhody kombinované dopravy:

 • využití všech dostupných typů dopravy,

 • nízké dopravní náklady,

 • ochrana životního prostředí,

 • úspora času.

Nevýhody:

 • vázanost na jízdní řády,

 • čekání na překladištích.

COFC a TOFC

Container Of Flat Car resp. Trailer Of Flat Car. Jedná se o nedoprovázenou kombinovanou dopravu, která zahrnuje přepravu velkých kontejnerů, výměnných nástaveb a silničních návěsů. Nejrozšířenější je přeprava velkých kontejnerů. Cílem je zabezpečit přepravu zboží mezi odesílatelem a příjemcem (tedy "door-to-door" servis) racionálním využitím železniční, silniční, vodní a případně i letecké dopravy nebo jejich účelnou kombinací. Odpadá zdlouhavá a neefektivní překládka jednotlivých kusů zboží - manipuluje se s celými kontejnery.

Hlavní články spolupracující na kombinované přepravě

Generální ředitelství pro energii a dopravu Evropského společenství zveřejnilo návrh harmonizace a normalizace intermodálních přepravních jednotek (IPJ). Jedná se o stanovení určitých znaků, které budou harmonizovat používané IPJ. Vedle harmonizace potřebuje Evropa co nejlepší IPJ, které spojují výhody kontejnerů a výměnných nástaveb. Pro docílení maximální intermodality musí být IPJ schopny volné přepravy mezi všemi druhy dopravy po zemi i po vodě. K hlavním požadavkům patří, aby byly IPJ stohovatelné, a pro využití v námořní a říční přepravě musí být shora manipulovatelné. Jejich rozměry musí odpovídat násobkům EUR palety (do ložného prostoru se vejdou 2 EUR palety vedle sebe). Konstrukce podlahy musí mít dostatečnou nosnost pro využití vysokozdvižných vozíků. Využitím mechanizace se sníží, resp. odstraní nežádoucí časové ztráty a docílí se efektivity v přepravě. Podmínky pro evropskou IPJ splňují takové jednotky, do kterých lze naložit 2 EUR palety nebo speciální přepravní skříně vedle sebe se suchým zbožím s délkou 13,6 m nebo 7,45 m a výškou od 2,67 m. Rozhraním v intermodální přepravě je terminál. Nesmí se stát úzkým místem. Proto musí být manipulace s IPJ mezi jednotlivými dopravními prostředky plynulá a předpokládá se jejich proudová výměna. V Evropě se dnes používají kontejnery s délkou 20 a 40 stop, které odpovídají standardu Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO. Kromě nich jsou používány i jiné druhy kontejnerů, které se odlišují šířkou, výškou a stabilitou. Jsou nasazovány ve všech druzích pozemní a vodní dopravy. Obecně však platí, že nenabízejí optimální kapacitu pro EUR palety (800 x 1200 mm a 1000 x 1200 mm podle ISO 6780) a v kontinentální přepravě není optimálně využit přepravní prostor.

S ohledem na minimalizaci ztrátových časů na překladištích se při

Nahrávám...
Nahrávám...