dnes je 13.4.2024

Input:

Kabotáž v silniční nákladní dopravě ve státech EU a Švýcarsku

20.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2
Kabotáž v silniční nákladní dopravě ve státech EU a Švýcarsku

Ing. Ladislav Němec, Ing. Jiří Miletín a kolektiv autorů

EU

Nová pravidla pro kabotáž na území EU, účinná od 14. 5. 2010

Pojem kabotáž znamená dočasné provádění přeprav mezi dvěma místy na území jednoho a téhož státu dopravcem, který v onom státě nemá sídlo. Vzhledem k nejasnostem, které kolem výkladu pravidel byly, Evropský parlament v dubnu 2009 schválil nové nařízení EP a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, které sjednocuje výklad dočasnosti pro provádění kabotážních přeprav ve státech EU. Od 14. května 2010 jsou účinná nová pravidla pro kabotáž, dle kterých je možné v návaznosti na mezinárodní přepravu věcí z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského státu provést po dodání nákladu s týmž vozidlem maximálně 3 kabotážní (vnitrostátní) přepravy. Tyto kabotážní přepravy musí být uskutečněny do 7 dnů od poslední vykládky navazující na mezinárodní přepravu. Dále je možné v uvedené lhůtě 7 dnů provést některé nebo všechny kabotážní jízdy v jakémkoliv členském státě za podmínky, že budou omezeny na jednu kabotážní operaci na členský stát ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy vozidlo vstoupí bez nákladu na území tohoto členského státu (tzn. pokud v tomto státě nevyloží po mezinárodní přepravě, může dopravce vykonat jen jednu kabotážní přepravu nejpozději do 3 dnů od vstupu na území). Dopravce musí předložit jasné důkazy o mezinárodní přepravě, během níž přijel do hostitelského členského státu, a o každé návazné kabotáži, kterou v něm uskutečnil.

Nařízení dopravci stanoví důkazní břemeno

Nahrávám...
Nahrávám...