dnes je 29.5.2024

Input:

Inteligentní tachograf a integrovaný vážní systém na vozidle (on board unit)

27.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.6
Inteligentní tachograf a integrovaný vážní systém na vozidle (on board unit)

Ing. Jiří Novotný

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES , kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz, obsahuje požadavek, aby členské státy do 27. května 2021 přijaly zvláštní opatření pro identifikaci vozidel nebo souprav vozidel v provozu, které pravděpodobně překročily maximální přípustnou hmotnost a u nichž by proto měly příslušné orgány provést kontrolu s cílem zajistit soulad s požadavky této směrnice. Tato opatření mohou být prováděna pomocí automatických systémů zřízených v silniční infrastruktuře (systém WIM/vysokorychlostní vážení) nebo pomocí palubního zařízení pro zjišťování hmotnosti, instalovaného ve vozidlech (systém OBU vážení). Jedná se prakticky o předvýběr vozidel, která následně absolvují nízkorychlostní kontrolní vážení.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2018/502, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí uvádí, že součástí inteligentního tachografu je zařízení pro dálkové odhalování, které musí rovněž předávat údaje o hmotnosti poskytované interním palubním systémem pro zjišťování hmotnosti za účelem účinné a rychlé kontroly ze strany kontrolních orgánů.

V případě zjištění, že jsou překročeny povolené limity hmotnosti pro celkovou hmotnost a hmotnost na jednotlivé nápravy stanovené vyhláškou č. 209/2018 Sb., bude vozidlo podrobeno nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení.

Příklad předání údajů z OBU jednotky do inteligentního tachografu odkud si údaje o celkové hmotnosti vozidla a hmotnosti na jednotlivých nápravách stáhne na dálku kontrolní orgán.

Evropská komise připravuje prováděcí nařízení, kterým chce stanovit

Nahrávám...
Nahrávám...