dnes je 23.4.2024

Input:

Informační a komunikační technologie (ICT) v logistice

20.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1 Informační a komunikační technologie (ICT) v logistice

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D.

Dříve se používal pojem IT (Information Technologies), později se s nástupem komunikačních technologií ještě přidalo písmenko C (Communication). V praxi je význam obou zkratek v podstatě identický. Informační a komunikační technologie, zkráceně ICT (z anglického Information and Communication Technologies), česky též IKT, zahrnují veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. Původní koncept informačních technologií (IT) byl doplněn o prvek komunikace, kdy mezi sebou začaly komunikovat jednotlivé počítače či uzavřené sítě. ICT ovšem nejsou jen hardwarové prvky (počítače, servery...), ale také softwarové vybavení (operační systémy, síťové protokoly, internetové vyhledávače...). ICT se používá rovněž přeneseně, např. ve spojení ICT kompetence.

Metody řízení informačních a komunikačních technologií jsou zejména:

 • CMMI,

 • COBIT (Control Objectives for Information and related Technology),

 • ITIL (Information Technology Infrastructure Library),

 • ITSM (IT Service Management),

 • MMDIS (Multidimensional Management and Development of Information Systems).

CMMI

CMMI je model kvality organizace práce určený pro vývojové týmy. Definuje procesní oblasti, které musí tým realizovat, a cíle, jichž musí v každé oblasti dosahovat. Model má 5 úrovní zralosti a prostřednictvím "auditu" se hodnotí, na jaké z úrovní kvalita práce týmu je. Model CMMI je volně dostupný na internetu.

CMMI (zkratka anglického Capability Maturity Model Integration) se dá volně přeložit jako stupňovitý model zralosti. Jde o souhrn cílů a doporučených pracovních postupů pro vývojové týmy, které vedou ke kvalitnímu plánování a řízení prací a měly by zajistit i odpovídající kvalitu výstupu. Model CMMI existuje v několika variantách – CMMI-SE (System Engineering) – pro týmy vyvíjející komplexní systémy, CMMI-SW (software) – pro týmy vyvíjející software.

Autorem modelu CMMI je tým pracující při Carnegie Mellon University, konkrétně jejich Software Engineering Institute, zkráceně SEI-CMU.

Stupňovitý model CMMI definuje 5 úrovní zralosti, přičemž model je navržen tak, aby firmy mohly kvalitu svých procesů přirozeně rozvíjet podle úrovní:

 1. Počáteční (Initial): Týmy na této úrovni definované procesy nevykonávají nebo pouze částečně.
 2. Řízená (Managed): Je stanoveno řízení projektů a činnosti jsou plánovány.
 3. Definovaná (Defined): Postupy jsou definovány, dokumentovány a řízeny.
 4. Kvantitativně řízení (Quantitatively Managed): Produkty i procesy jsou řízené kvantitativně.
 5. Optimalizující (Optimizing): Tým soustavně optimalizuje své činnosti.

Standard rozděluje procesní oblasti na několik skupin podle typu činností:

Skupina Řízení procesů:

 • Zaměření na procesy organizace

 • Definice procesů organizace

 • Školení organizace

Skupina Řízení projektů:

 • Plánování projektů

 • Monitorování a řízení projektů

 • Řízení vztahů se subdodavateli

 • Řízení rizik

 • Integrované řízení projektů

Skupina Návrh a realizace (Engineering):

 • Řízení požadavků

 • Vývoj požadavků

 • Technické řešení

 • Integrace produktu

 • Verifikace

 • Validace

Skupina Podpůrné procesy:

 • Řízení konfigurací

 • Zajištění jakosti produktů a procesů

 • Měření a analýza

 • Rozhodování na základě analýzy variant

COBIT

COBIT je framework vytvořený mezinárodní asociací ISACA pro správu a řízení informatiky (IT Governance). Jedná se o soubor praktik, které by měly umožnit dosažení strategických cílů organizace díky efektivnímu využití dostupných zdrojů a minimalizaci IT rizik. Prakticky je tedy určen především top manažerům k posuzování fungování ICT

Nahrávám...
Nahrávám...