dnes je 23.4.2024

Input:

Index ČESMAD a vývoj nákladů silniční nákladní dopravy

11.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8
Index ČESMAD a vývoj nákladů silniční nákladní dopravy

Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Během března 2017 byla spuštěna ostrá verze nové webové aplikace s názvem Nákladový index ČESMAD Bohemia , která si klade ambice podávat věrohodné svědectví o vývoji nákladů silničních dopravců, a to nejen celkových nákladů, ale i jednotlivých nákladových druhů, které s provozem dopravy souvisejí. Nákladový index ČESMAD BOHEMIA vychází z metodiky holandské společnosti NEA a z metodiky odborníků z Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Jedním z hlavních požadavků zadavatele, který byl při jeho tvorbě na autory kladen, byla stabilita (neměnnost) vytvořeného modelu. Druhým požadavkem bylo to, aby byl model v co největší míře opřen o data z veřejně dostupných zdrojů, aby byla zajištěna jeho nezávislost.

V rámci tvorby metodiky bylo také nutné zohlednit, že podstatná část silniční nákladní dopravy se realizuje v rámci mezinárodní dopravy, tudíž je nutné respektovat specifika jednotlivých států. Mezi tato specifika patří zejména různé ceny pohonných hmot, různé způsoby a míra zpoplatnění silnic a dálnic mýtem (platba dle ujeté vzdálenosti nebo platba za úsek, příp. časové zpoplatnění) a vliv měnového kurzu (který není tolik intenzivní vzhledem k tomu, že ve většině zemí je zavedena společná měna).

Z hlediska možných tras jsou (mezičtvrtletní iQ a bázický iB) indexy konstruovány pro relace Německo, Slovensko, Itálie (přes Rakousko), Španělsko (přes Německo a Francii), Velká Británie (přes Německo, Nizozemí, Belgii a Francii) a Česká republika (vnitrostátní doprava). Původně uvažované další mezinárodní relace ČR – Rusko a ČR – Turecko zatím v indexu z více důvodů zahrnuty nejsou.

Nákladové indexy jsou vyčísleny pro každou relaci zvlášť, nicméně za hlavní index je považován index GLOBAL. Jeho hodnota je stanovena váženými podíly indexů na jednotlivých mezinárodních relacích (tj. s výjimkou vnitrostátní přepravy – trasa Česká republika). Váhy jednotlivých relací zahrnutých ve výpočtu indexu GLOBAL jsou průběžně aktualizovány podle posledních známých údajů o objemu vývozu uskutečněného prostřednictvím silniční nákladní dopravy. Tyto váhy jsou uváděny v Ročence dopravy Ministerstva dopravy ČR (příp. v aplikaci IODA.cz, datová řada id 397).

Index je postaven na skladbě nákladů 40tunové návěsové soupravy, přičemž je

Nahrávám...
Nahrávám...