dnes je 21.6.2024

Input:

Identifikace v logistice

27.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Identifikace v logistice

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D.

GS1

GS1 je nadnárodní organizace zaměřená na navrhování a praktické zavádění globálních standardů, postupů a řešení k zlepšování efektivity a průhlednosti vztahu nabídky a poptávky v celosvětovém měřítku a napříč odvětvími. GS1 byla založena sjednocením Uniform Code Council (UCC), Electronic Code Council of Canada (ECCC) a EAN International. Sídlí v Bruselu, New Jersey a Ohiu. Jejími partnerskými organizacemi jsou UN/EDIFACT, AIM, ISO, CEN a NSA.

Historie GS1

1969: V Americe je poprvé oficiálně prezentována potřeba automatické identifikace v rámci obchodu.

1972: Vznikají základy organizace UCC (Uniform Code Council).

1974: Poprvé v praxi použito snímání čárových kódů – UPC (Universal Product Code).

1977: Založena organizace EAN (European Article Numbering).

1983: Založena organizace EAN Česká republika.

1988: Počátky využívání "Code 128".

2000: Připraven společný program UCC a EAN se záměrem koordinovaného postupu v oblasti RFID.

2005: Organizace UCC a EAN se spojují v jedinou GS1.

GS1 Czech Republic je jediným licencovaným pracovištěm pro registraci do Systému GS1 na území České republiky, o registraci může požádat každá firma s právní subjektivitou v ČR. Sdružení GS1 Czech Republic poskytuje veškeré metodické, výukové a koordinační služby pro uživatele a nabízí podporu pro implementaci standardů GS1 do praxe.

Systém GS1 je globálním standardem pro identifikaci, automatický sběr dat a jejich komunikaci mezi obchodními partnery. Zabývá se tvorbou globálních standardů a jejich implementací s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost logistických a dodavatelsko-odběratelských řetězců na globální, ale zároveň také mezioborové úrovni. Hlavní sektory, kde je systém GS1 využíván, jsou maloobchod a rychloobrátkové zboží, logistika a doprava, spotřební elektronika, zdravotnictví, DIY, státní správa, obrana a bezpečnost, energetika. Systém GS1 je tvořen čtyřmi základními pilíři:

  • AutoID – zahrnuje oblast automatické identifikace a datových struktur (identifikace produktů – GTIN, obchodních a logistických jednotek v rámci hierarchie balení – EAN 128, SSCC, identifikaci subjektů – GLN, a další struktury – GRAI, GSRN aj.).

  • eCom – zahrnuje standardy pro elektronickou komunikaci EDI – EANCOM a XLM. Jedná se o elektronickou výměnu dokumentů v podobě strukturovaných zpráv mezi dvěma nezávislými informačními systémy.

    1. EDI/EANCOM vyvíjena od roku 1987 na bázi normy UN/EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport). Komunikace přes tzv. VAN operátory využívajícími datové sítě s přidanou hodnotou. Služby: konverze interních dat do standardních
Nahrávám...
Nahrávám...