dnes je 15.7.2024

Input:

Formy postponementu

24.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.12.4 Formy postponementu

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

V této kapitole uvedeme různé formy postponementu. Formy jsou uspořádány podle počtu článků, které v logistickém řetězci zbývají od místa diferenciace produktu k užití produktu zákazníkem.

1. Individualizace produktu zákazníkem

Finální produkty poskytované zákazníkovi mají charakter hromadně předzpracovaných produktů. Zákazník provede individualizaci sám po zakoupení podle návodu k použití, či za pomoci prodejce v okamžiku koupě. Výrobky musejí být navrženy tak, aby zákazník byl schopen provést individuální dotvoření sám bez speciálních znalostí a dovedností.

  • Uživatel si po zakoupení nastaví některé funkce počítače (jazyk, barvy obrazovky, interval ukládání souborů a podobně). Obdobně nastavitelné jsou mobilní telefony, televizory a další výrobky. Nastavení se řídí zabudovaným programem.

  • Lyžařské boty nebo motoristické helmy se silikonovou výztuží si kupující v prodejně může nechat vytvarovat podle rozměrů a tvarů svého těla.

Předpoklady:

Předpoklady pro tyto zákaznicky nenáročné úpravy musejí vytvořit vývojoví pracovníci a konstruktéři. Také prodej musí být příslušně proškolen a vybaven. V případě potřeby je nutno s výrobkem dodat zákazníkovi i nástroje k dotvoření produktu.

2. Finalizace produktů v místě prodeje

Finalizace produktů se přesouvá z výroby až do místa prodeje. Provádějí ji vyškolení prodejci.

Příklad: nátěrové hmoty se vyrábějí v několika málo standardních barevných odstínech. Jemnější barevný odstín může zákazník zvolit podle vypracovaného vzorníku, který je k dispozici v prodejnách. Namíchání tohoto odstínu se provede v určených prodejnách podle předem stanovených receptur.

Předpoklady:

Vypracování postupů pro finalizaci produktu, vyškolení prodejců a vybavení prodejen.

3. Diferenciace produktů v distribučních centrech

Typickou formou odkladu diferenciace produktů do distribuční fáze je balení výrobků. Zejména u spotřebního zboží, které má práškovitou, tekutou nebo pastovitou substanci, a u zboží, jehož obal je objemný a těžký, je logistickou zásadou nezatěžovat zbytečně dopravu a manipulaci a provádět balení co nejblíže místa spotřeby.

Dalším důvodem postponementu balení je zvětšení manévrovacího prostoru pro nasměrování výrobku na konkrétní trh. Požadavky trhu se mohou lišit v druhu obalového materiálu, v provedení obalu a také v umísťování spotřebitelských informací na obalu. U spotřebního zboží je nutno splnit zákonný požadavek na uvádění informací o výrobku v jazyce spotřebitele. Název téhož výrobku uváděný na obalu má také obchodní funkci (zejména u pochutin) a je vhodné jej diferencovat podle země, na jejíž trh je směrován.

Je vhodné opatřit výrobek obalem, identifikačními znaky a spotřebitelskými informacemi až v okamžiku, kdy je známá skutečná poptávka dle teritorií. Do této doby lze držet anonymní zásoby v distribučních skladech a vytvořit tak prostor pro použití na libovolném trhu. Tento systém je vhodný také u výrobků, které se nacházejí ve fázi ústupu z trhu.

Postponement balení může vést ke zvýšení nákladů na samotné balení, které nyní bude probíhat v rozptýlených lokalitách. Avšak na druhé straně lze dosáhnout úspor dopravních nákladů, snížení nákladů na držení zásob a zmenšení ztrát z důvodu neprodejnosti anebo nutnosti přebalení výrobků.

Příklad: výroba ovocných koncentrátů probíhá v místě sklizně, koncentrát se dopravuje hromadně v cisternách, výroba ovocných šťáv a jejich plnění do lahví či krabic probíhá v regionu spotřeby.

Předpoklady:

Promyšlená koncepce obalů musí být součástí projektování výrobků. Postponement balení je výsledkem součinnosti výrobců, distributorů i budoucích uživatelů výrobků. Distribuční centra je potřeba vybavit pro procesy balení a značení.

4. Montáž na zakázku

Finální výrobky se montují podle individuálních

Nahrávám...
Nahrávám...