dnes je 21.9.2023

Input:

Druhy celně schváleného určení

12.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.1 Druhy celně schváleného určení

Petr Škapa

Celní kodex rozeznává tyto druhy celně schváleného určení zboží:

  • propuštění zboží do celního režimu,

  • umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu,

  • zpětný vývoz zboží z celního území Společenství,

  • zničení zboží,

  • přenechání zboží ve prospěch státu.

Nestanoví-li celní kodex jinak, může být dováženému zboží kdykoliv bez ohledu na jeho povahu, množství, původ, místo odeslání nebo místo určení za stanovených podmínek přiděleno jakékoliv celně schválené určení. To však nevylučuje možnost uplatnění zákazů nebo omezení odůvodněných veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, ochranou národních kulturních statků, jež mají uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

Celní režimy

Nejčastěji využívaným celně schváleným určením je propuštění zboží do některého celního režimu. Celních režimů je celkem osm. Jeden je režim tranzitu Společenství, který se dělí na vnitřní tranzit a vnější tranzit. Dále je pět dovozních celních režimů, a to propuštění do volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivní zušlechťovací styk, přepracování pod celním dohledem a dočasné použití. Pro vyvážené zboží existují dva celní režimy, a to pasivní zušlechťovací styk a režim vývozu.

Celní kodex člení celní režimy ještě podle jiných kritérií, a to na režimy s podmíněným osvobozením od cla a celní režimy s hospodářským účinkem.

Režimy s podmíněným osvobozením od cla, které můžou být použity pouze u zboží, které není zbožím Společenství, se

Nahrávám...
Nahrávám...