dnes je 15.7.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 24: Souhrnné hlášení

13.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.24 DPH u přepravních služeb 24: Souhrnné hlášení

Ing. Zdeněk Kuneš

Plátce, který poskytuje přepravní služby s místem plnění v jiném členském státě, je povinen podat také souhrnné hlášení.

Jedná se o případy, kdy plátce poskytuje přepravní služby podle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, která je v jiném členském státě osvobozena od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby nebo pokud před uskutečněním této služby přijal úplatu, byla-li tato služba ke dni přijetí úplaty známa dostatečně určitě.

Jedná se o služby, které plátce vykazuje v ř. 21 daňového přiznání.

Poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH uvede plátce v souhrnném hlášení pod kódem „3”.

Plátce, který poskytuje pouze přepravní služby osobě registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v jiném členském státě, podává souhrnné hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Pokud plátce zjistí, že uvedl v souhrnném hlášení chybné údaje, je povinen podat do 15 dnů ode dne zjištění chybných údajů následné souhrnné hlášení. Obdobně postupuje identifikovaná osoba.

Souhrnné hlášení, případně následné souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky.

Příklad
Příklad:

Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím poskytl 10. července 2024 přepravní služby z Košic do Brna pro osobu registrovanou k dani se sídlem na Slovensku. Plátce přiznal poskytnutí služby podle § 24a zákona o DPH ke dni jejího poskytnutí na ř. 21 daňového přiznání podaného za červenec 2024 a hodnotu služby uvedl do souhrnného hlášení pod kódem „3”. Daňové přiznání i souhrnné hlášení podal elektronicky k 25. srpnu 2024.

V praxi může ale nastat problém v případě poskytnutí služby dle základního pravidla § 9 odst. 1 zákona o DPH osobě povinné k dani se sídlem či provozovnou v jiném členském státě, pokud tato osoba v okamžiku poskytnutí služby

Nahrávám...
Nahrávám...