dnes je 28.1.2023

Input:

DPH u přepravních služeb 20: Vyrovnání odpočtu daně

1.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.20
DPH u přepravních služeb 20: Vyrovnání odpočtu daně

Ing. Zdeněk Kuneš

Vyrovnání odpočtu daně se provádí u majetku, který není dlouhodobým majetkem plátce.

Plátce, který uplatnil při pořízení obchodního majetku, jenž není dlouhodobým majetkem, před jeho použitím nárok na odpočet, je povinen tento odpočet vyrovnat v momentě, když ve lhůtě 3 let pro uplatnění nároku na odpočet daně použije tento majetek v rámci svých ekonomických činností pro jiné účely.

Použitím pro jiné účely se mimo jiné rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet daně v plné nebo částečné výši a následně u tohoto majetku došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.

Částka vyrovnání odpočtu daně se vypočte jako rozdíl mezi výší nároku na odpočet daně k okamžiku použití majetku a výší původního uplatněného odpočtu daně. Je-li vypočtená částka vyrovnání odpočtu daně kladná, je plátce oprávněn vyrovnání provést, je-li záporná, je plátce povinen vyrovnání provést.

Vyrovnání odpočtu daně uvede plátce na ř. 45 daňového přiznání vždy za to zdaňovací období, kdy došlo k použití obchodního

Nahrávám...
Nahrávám...