dnes je 15.7.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 15: Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

11.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.15 DPH u přepravních služeb 15: Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

Ing. Zdeněk Kuneš

S účinností od 1. dubna 2019 byla zavedena možnost provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky. V ZDPH (zákonu o DPH) je tato problematika řešena v § 46 až 46g.

Postup podle této úpravy se uplatní pouze v případě, že k zahájení řízení, jehož průběh nebo výsledek je podmínkou pro provedení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky, dojde od účinnosti novely, přičemž se tento postup vztahuje i na případy, kdy se původní zdanitelné plnění uskutečnilo před účinností novely.

Opravu základu daně z důvodu nezaplacení zdanitelného plnění je možné provést pouze v případě, že předmětné zdanitelné plnění lze považovat s vysokou pravděpodobností za definitivně nezaplacené.

Věřitel je oprávněn provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 zákona o DPH.

Jedná se o případy:

  • pohledávka ze zdanitelného plnění je vymáhána v exekučním řízení podle exekučního řádu, ve kterém nebyla dosud zcela vymožena, a od vydání prvního exekučního příkazu v tomto řízení uplynuly nejméně 2 roky; opravu základu daně nelze provést, pokud exekuci není možné provést z důvodu stanoveného právním předpisem upravujícím jiné řízení než exekuční řízení podle exekučního řádu;

  • pohledávka ze zdanitelného plnění byla vymáhána v exekučním řízení podle exekučního řádu a tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka;

  • dlužník se nachází v insolvenčním řízení, věřitel přihlásil svou pohledávku ze zdanitelného plnění nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží a insolvenční soud:

1. rozhodl o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka nebo o přeměně reorganizace v konkurz,

2. schválil oddlužení a ze zprávy pro oddlužení je zřejmé, že pohledávka ze zdanitelného plnění nebude zcela nebo zčásti uspokojena, nebo

3. zastavil insolvenční řízení z důvodu zamítnutí, odmítnutí nebo zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, neschválení oddlužení nebo zrušení schváleného oddlužení, pokud je z těchto rozhodnutí zřejmé, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující;

  • došlo ke smrti dlužníka a z výsledků skončeného řízení o pozůstalosti je zřejmé, že pohledávka ze zdanitelného plnění nebude zcela nebo zčásti uspokojena; v případě likvidace pozůstalosti musí být pohledávka ze zdanitelného plnění uvedena v seznamu pohledávek, a pokud jde o pohledávku, která se zjišťuje, musí se jednat o pohledávku ze zdanitelného plnění, která je zjištěna;

  • bylo zahájeno a dosud neskončilo některé z předchozích řízení, věřitel uplatnil svá procesní práva směřující k uspokojení pohledávky, ale dosud nenastaly všechny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně podle uvedených případů a uplynulo 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

V tomto případě se oprava základu daně provede kvalifikovaným odhadem.

V případě, že po provedení první opravy základu daně nastanou ve lhůtě pro opravu základu daně další skutečnosti, které umožňují provést opravu základu daně, a touto opravou dojde ke zvýšení již jednou opraveného základu daně, je věřitel povinen provést další opravu základu

Nahrávám...
Nahrávám...