dnes je 23.4.2024

Input:

Členění logistiky

15.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3 Členění logistiky

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D.

V teorii i praxi se setkáme s mnoha účelovými děleními logistiky do různých podoblastí.

Jeden ze základních klíčů členění logistiky je samotná organizace materiálového toku, který probíhá mezi různými samostatnými subjekty většinou veřejným prostorem – exteriérem a odtud externí logistika – a potom také uvnitř těchto subjektů – v jejich interiéru a odtud tedy interní logistika. Toto rozlišení je zásadní, neboť řeší odlišné typy úloh, byť má samozřejmě společné rozhraní a také společné prvky (například obaly). Pro externí logistiku je také běžně používán anglický termín Supply Chain Management se zkratkou SCM.

Další důležitá diferenciace logistiky je na její oblast komerčnínekomerční. Do nekomerční určitě spadá tradiční logistika vojenská, nicméně dnes už jsou stejně obsažné a důležité i specifické podobory logistiky civilní, např. logistika krizových situacícity logistika. Specifické postavení na pomezí komerčního i nekomerčního sektoru zaujímá logistika odpadů.

Správné používání pojmu logistika by se mělo pokud možno vyvarovat

Nahrávám...
Nahrávám...