dnes je 25.4.2024

Input:

Charakteristika skladování

4.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1 Charakteristika skladování

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Skladování je nedílnou součástí každého logistického systému. Z relativně nevýznamné složky logistického systému se postupem doby stala jedna z jeho nejdůležitějších součástí. Skladovací proces má významný podíl na zajišťování potřebné úrovně dodavatelského servisu při co možná nejnižších nákladech, což je jedna ze základních idejí logistiky ve všech sférách. Skladování tvoří důležitý spojovací článek mezi výrobním subjektem a odběrateli.

Tradiční metodou skladování a distribuce je systém tlaku, kde sklad slouží jako bod, který absorbuje nadměrnou produkci, vyrovnává výkyv mezi produkcí a odbytem. Současným trendem jsou systémy tahu, kde skladování slouží jako průtokové centrum, které posouvá na vyšší úroveň zákaznický, odběratelský servis, neboť přesouvá zásoby blíže k zákazníkovi.

Systémy tahu jsou založeny na informacích a na stálém monitorování poptávky.

Autoři Stehlík a Kapoun (2008) a Schulte (1991) vymezují pět základních funkcí skladování:

 • vyrovnávací funkce – vyrovnávání rozdílné výroby a spotřeby v čase, zejména s ohledem na sezónnost výroby nebo spotřeby,

 • zabezpečovací funkce – zabezpečuje ochranu před nepředvídatelnými riziky, která mohou ovlivnit plynulý výrobní proces,

 • komplementační funkce – tvorba sortimentních druhů na základě požadavku odběratele,

 • spekulační funkce – uskladnění za účelem prodeje v době vyšší ceny uskladněného zboží,

 • zušlechťovací funkce – změna v jakosti zboží (zrání, kvašení, sušení) ve spojitosti s výrobním procesem.

Funkce a význam skladování

Funkcí skladování (skladu) v průběhu všech fází logistického procesu je přijímat zásoby produktů (surovin, dílů, zboží ve výrobě, hotových výrobků) uchovávat a vytvářet jejich užitné hodnoty, vydávat zásoby a provádět potřebné skladové manipulace, poskytovat informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladových produktů.

V tradičním pojetí slouží sklad jako bod, který absorbuje nadměrnou produkci, vyrovnává výkyvy mezi produkcí a odbytem (princip tlaku). V současném tahovém pojetí slouží sklad jako průtokové centrum, které posouvá na vyšší úroveň zákaznický, odběratelský servis, neboť přesouvá zásoby blíže k zákazníkovi. Systémy tahu jsou založeny na informacích a na stálém monitorování poptávky.

Skladování je tradičně spojeno s velkou fyzickou námahou a v důsledku toho zatěžuje podnik vysokými náklady.

K základním rozhodovacím úlohám, které se týkají skladů a skladování, patří:

 • Jak velký sklad je potřebný?

 • Provozovat vlastní sklad, nebo sklad pronajmout?

 • Používat centrální sklad, nebo sklady dislokovat?

 • Jaká je vhodná lokalizace skladu?

 • Jaký typ vybavení skladu použít a jak sklad uspořádat?

 • Jak organizovat práci ve skladu?

Skladové hospodářství = stěžejní pilíř logistického řetězce

Funkcí skladování – skladu v průběhu všech fází logistického procesu je přijímat zásoby produktů (surovin, dílů, zboží ve výrobě, hotových výrobků) uchovávat a vytvářet jejich užitné hodnoty, vydávat zásoby a provádět potřebné skladové manipulace, poskytovat informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladových produktů. Účelem skladování je vytvářet a shromažďovat zásoby pro další plynulé zásobování či vydávání odběratelům.

Způsob skladování ovlivňuje:

 • Co (druh skladovaného materiálu)

 • Kolik (množství materiálu)

 • Kdy (časové požadavky)

 • Kde (distribuční strategie)

 • Jak (pracovní postupy)

 • Čím (vybavení)

 • Za kolik (investice)

Hlavní důvody pro držení zásob a skladování jsou:

 • vyrovnání rozdílu v přísunu a odsunu materiálu (tj. rozdíly co do množství a času),

 • sdružování dodávek více dodavatelů pro další distribuci,

 • ochrana proti nepředvídatelným rizikům (ve výrobním

Nahrávám...
Nahrávám...