dnes je 25.4.2024

Input:

Charakteristika procesu přepravy: Silniční doprava

1.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2 Charakteristika procesu přepravy: Silniční doprava

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

U vozidel v provozu se připouští nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje únosnost pneumatiky, nejvýše však 15 % hmotnosti připadající na nápravu.

Podíl statického zatížení z celkové hmotnosti vozidla připadající na jeho jednotlivé nápravy nesmí být překročen, limity jsou uvedeny ve vyhlášce č. 209/2018 Sb., např. u jednotlivé nápravy 10,00 t, u jednotlivé hnací nápravy 11,50 t.

Celková hmotnost smí být u motorových vozidel se 2 nápravami nejvýše 18 t, u motorových vozidel se 3 nápravami 25 t, u motorových vozidel se 3 nápravami je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním uznaným za rovnocenné, 26 t, u motorových vozidel se 4 a více nápravami 32 t, u přívěsů se 2 nápravami 18 t, u přívěsů se 3 nápravami 24 t, u přívěsů se 4 a více nápravami 32 t, u jízdních souprav 48 t.

Celková hmotnost vozidla je součet pohotovostní a užitečné hmotnosti. U návěsových jízdních souprav se celkovou hmotností soupravy rozumí numerický součet hmotností připadajících na jednotlivé nápravy vozidel této soupravy.

Pohotovostní hmotností vozidla se rozumí hmotnost komplexně vybaveného vozidla, tj. s předepsaným nářadím a předepsanou výbavou, s plnou zásobou provozních hmot, do pohotovostní hmotnosti se zahrnuje i hmotnost pomocných nebo pracovních zařízení k vozidlu trvale (pevně) připojených (např. navijáky, nakládací jeřáby apod.).

Užitečnou hmotností vozidla se rozumí hmotnost nákladu, pomocného nebo pracovního zařízení přechodně i nepevně připojeného.

Okamžitou hmotností vozidla se rozumí hmotnost vozidla zjištěná v daném okamžiku při provozu.

Směrnice EU 85/3/95 stanoví následující povolené rozměry pro silniční soupravy tahač a návěs: celková délka soupravy 16 500 mm, délka ložného prostoru 13 600 mm. Výška točny pro standardní návěsy je 1 250 mm, pro Euro návěsy 1 100 mm a pro velkoobjemové návěsy 960 mm. Zdvih vzduchového vypružení (zdvih 130 mm a pokles 60 mm) usnadňuje připojení a odpojení tahače. Při výšce točny 960 mm je dosažen objem ložného prostoru 100m3 a ložná výška 3 m. U moderních tahačů lze ovládacím tlačítkem na přístrojové desce nastavit během jízdy dvě jízdní úrovně. Tím lze stále udržovat stejnou výšku návěsu naloženého nebo prázdného včetně propružení pneumatik, aby byla dodržena povolená celková výška 4 m. Směrnice EU 85/3/95 stanoví povolené rozměry i pro silniční soupravy nákladní automobil a přívěs: celková délka sou pravy 18 750 mm, užitná část soupravy 16 400 mm a celková délka ložného prostoru 15 650 mm. Oproti návěsové soupravě zde získáváme ložnou délku delší o 2 050 mm a při využití dvojité podlahy přepraví jedna souprava 76 palet EUR, tj. o 10 palet více než v návěsu 2 x 33 = 66 palet EUR. V souladu s touto směrnicí a s přihlédnutím k různým přepravním nárokům se pro přepravu používají různé pevné nebo výměnné přepravní skříně. Výměnné skříně mohou být certifikovány jako výměnné nástavby s délkou 6 250, 7 150, 7 450 a 7 820 mm a s odstavnou výškou 1 320, 1 220, 1 120, 1 020 nebo 970 mm. Vzduchové vypružení soupravy s dostatečným zdvihem (zdvih 190 mm a pokles 90 mm) umožňuje horizontální manipulaci s výměnnými nástavbami. Optimální objem ložného prostoru byl dříve výhodný pro zvýšení obratu, nyní je to předpoklad pro konkurenceschopnost a tím pro úspěch v silniční přepravě zboží. Stejně jako u sedlových návěsů se také u pevných nebo výměnných nástaveb s objemným zbožím prosadila výška ložného prostoru 3 m.

Přeprava lehce zkazitelných zásilek

Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy ATP - Accord relatif aux transports internationaux de deutées périssables et aux eugius spéciaux à utiliser pour ces transports - byla sjednána v Ženevě 1. 9. 1970 v rámci působnosti EHK OSN. Hlavním smyslem dohody je zachování požadované kvality potravin udržováním jejich optimální teploty po celou dobu přepravy. Podle ATP musí dopravní a přepravní prostředky splňovat izolační vlastnosti vyjádřené tzv. koeficientem prostupu tepla K. Izotermické skříně určené na přepravu zkazitelných potravin se dělí na kategorie:

a) IN - s normální izolací, K = 0,7 W/m2 °C (= 0,60 kcalh-1m2 °C),

b) IR - se zesílenou izolací, K = 0,4 W/m2 °C (= 0,35 kcalh-1m2 °C). Dopravní prostředky a přepravní prostředky (výměnné nástavby a kontejnery) se potom označují, např.: a) FNA - s normální

Nahrávám...
Nahrávám...