dnes je 13.4.2024

Input:

Celovozové zásilky, malovozové zásilky, dokládky, sběrná služba

6.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3 Celovozové zásilky, malovozové zásilky, dokládky, sběrná služba

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Síť překladišť a systém distribuce

Regionální sklady (překladiště - angl. hub) se nejčastěji používají pro sdružování zbožových proudů pro region. Zboží určené pro jednoho konkrétního zákazníka je ve skladě konsolidováno a zákazníkovi dopraveno plně naloženým vozidlem v rámci tzv. lokálních distribučních okruhů pokrývajících konkrétní městskou oblast. Tento způsob konsolidace zásilek se vyznačuje především tím, že využívá větších vozidel, a tím omezuje celkový počet jízd nákladních vozidel a snižuje celkovou intenzitu dopravy - zejména je žádoucí v centrálních částech měst.

Některé společnosti provozující nákladní přepravu se specializují na doručování zboží, kde je kritériem minimalizace času transportu - tzv. save-time systém (úsporný na čas). Zboží je v tomto případě dopraveno do skladu dopravce, kde proběhne jeho konsolidace. Bezprostředně následuje naložení na vozy dopravce a podle předem připravených distribučních schémat je zboží doručeno koncovému zákazníkovi. Výhoda spočívá v tom, že dopravce zná dokonale místní podmínky a dokáže si cestu naplánovat takovým způsobem, aby minimalizoval čas potřebný na přepravu a zároveň i vynaložené náklady.

Další formou možné realizace dopravy je sdružování aktivit přepravních společností provozujících nákladní dopravu v regionu. Tento způsob zajišťování nákladní dopravy je rozvíjen ve velkých městech a jeho uvedení do života závisí do značné míry na politice regionálního zastupitelstva města. Nazývá se citylogistika a jeho podstata spočívá v tom, že na jednom území se přepravní společnosti provozující nákladní dopravu domluví na spolupráci při svozu a rozvozu v městských oblastech, a zvýší tak využití vozidel a produktivitu činností. Na základě interních dohod mezi přepravními společnostmi je zboží soustřeďováno na společném místě a následně dopravováno jednotlivým zákazníkům.

Tento způsob konsolidace s sebou přináší především:

 • lepší kvalitu doručování,

 • snížení počtu jízd vozidel,

 • snížení počtu ujetých kilometrů,

 • lepší využití kapacity vozidel,

 • méně prostojů vozidel,

 • snížení spotřeby PH,

 • snížení negativních ekologických a sociálních dopadů plynoucích z provozu silniční dopravy.

Multimodální logistická centra (MLC) a Lehké průmyslové zóny (LPZ)

Z důvodu zefektivnění a urychlení vzájemných vztahů v přepravním řetězci začala vznikat tzv. logistická centra. Logistické systémy řízení oběhu zboží (skladování, balení, označování, konsolidace a rozdružování zásilek, překládání, distribuce a přeprava) nemohou být realizovány bez stabilních a funkčních přepravních systémů. Přeprava se tak stává integrujícím prvkem logistických systémů.

Logistická centra lze charakterizovat takto:

 • modalita dopravy a dopravních výkonů (napojení na nejméně 2 druhy dopravy a převádění výkonů z přetížených dopravních sítí na méně využívané dopravní sítě),

 • pokrytí regionu logistickými službami,

 • podnikatelská činnost (vytváření přidané hodnoty u zboží, které prochází logistickým centrem).

Charakteristika Multimodálního logistická centra (MLC) z hlediska přepravy zboží:

 • poloha na významných trasách zbožových proudů,

 • je k němu možný přístup minimálně 2 druhů dopravy,

 • blízkost a snadné napojení na hlavní vnitrostátní a mezinárodní trasy,

 • velký potenciál místního trhu v oblasti přepravy,

 • dostatek ploch pro manipulaci se zbožím a manipulační technika.

MLC výrazně rozšiřují dosavadní funkci překladišť zboží mezi různými druhy dopravy a zmenšují podíl lidské práce. V porovnání s klasickým zasilatelstvím přináší zákazníkovi vyšší efektivitu - např. minimalizaci nákladů spojených se stavem zásob v distribučním řetězci.

MLC může plnit i funkci centra doplňkových služeb - např. zařízení pro stravování, obchody do 100 m2, zdravotnická zařízení, administrativní a provozní zázemí, sklady, myčky a servisy, průmyslové aktivity a jiné služby související se službami MLC, odpadové hospodářství, komunikace místního významu pro pěší, cyklisty a motorová vozidla, garáže, parkoviště, veřejná hromadná osobní doprava.

Jako nepřípustné využití ploch MLC patří stavby pro bydlení, stavby pro občanskou vybavenost, sport a relaxaci, stavby pro průmyslovou výrobu a zemědělství.

Lehké průmyslové zóny (LPZ) - jako specifická forma MLC - zajišťují zejména podporu výrobním aktivitám v

Nahrávám...
Nahrávám...