dnes je 19.6.2024

Input:

Celní kvóty a celní stropy

17.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.4 Celní kvóty a celní stropy

Petr Škapa

Evropská unie dlouhodobě (od roku 1968) používá celní sazebník jako opatření pro podporu konkurenceschopnosti průmyslu EU ve smyslu posílení výrobních kapacit uvnitř EU a zlepšení pozice výrobců oproti subjektům mimo Společenství.

Výběr cla poskytuje určitou ekonomickou funkci. Veškerá cla stanovená v celním sazebníku tedy musejí být pro zachování nastaveného souboru opatření vždy hrazena, a to v okamžiku propuštění zboží do režimu volného oběhu.

Celní kvóty a pozastavení cel (celních suspenzí)

V případě velkého nedostatku či nedostupnosti určitého druhu zboží v EU může na žádost ekonomického subjektu Evropská komise schválit dočasné pozastavení všeobecných cel na požadované zboží. V případě, kdy určité zboží není v EU v dostatečném množství, jsou pro takovéto zboží otevírány autonomní celní kvóty.

Obě tato opatření umožňují úplné nebo částečné zproštění od cel vztahujících se na dovoz zboží ze třetí země a tím může dojít k podpoře rozvoje průmyslu v Unii a posílení výrobní kapacity průmyslu EU.

Autonomní celní kvóty spravuje Komise v úzké spolupráci s členskými státy v centrální databázi celních kvót. Tyto celní kvóty jsou udělovány na základě zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě" ("First-come-first-served").

Celní kvóty jsou určeny množstvím zboží, tzn. vyjádřené měrnou jednotkou nebo hodnotou, pro dané období, které může být propuštěno do volného oběhu za zvýhodněnou celní sazbu. Jsou společné pro všechny členské státy Společenství.

Celní suspenze jsou určeny pro přesně definovanou skupinu zboží, jež lze do EU dovážet po stanovenou dobu bez ohledu na množství. Aby nemohlo docházet k diskriminaci dovozců nebo dodavatelů zboží, musejí mít k suspenzím přístup všichni bez omezení a za stejných podmínek.

Bylo tedy nutné, aby byly vytvořeny jednotné podmínky, a suspenze či kvóty nebudou schváleny za předpokladu, že:

  • na zboží se vztahuje exkluzivní obchodní dohoda, nebo

  • je zboží obchodované mezi stranami ve spojení, které mají na svou výrobu výhradní práva duševního vlastnictví, nebo

  • se jedná o zboží, jehož popis obsahuje specifické vnitropodnikové pojmy, jako jsou firemní označení, názvy značek, specifikace, čísla výrobků apod.

Zvýhodněné celní sazby (nulové nebo nižší sazba cla) v rámci celních kvót nebo pozastavení cel se uplatní pouze při propuštění zboží do režimu volného oběhu. Rozhodující pro použití kvót je datum přijetí celního prohlášení. Čas přijetí celního prohlášení v jednom kalendářním dni není rozhodující, všechny návrhy na čerpání celní kvóty podané v jednom kalendářním dni jsou považovány za podané ve stejnou dobu.

Celní kvóty mohou být přiznány až do jejich vyčerpání. Pokud množství všech zaslaných požadavků ze všech členských států Společenství v rámci

Nahrávám...
Nahrávám...