dnes je 21.4.2024

Input:

Bezpečnost digitálního tachografu

14.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5
Bezpečnost digitálního tachografu

Bc. Milan Špás

Systém digitálního tachografu je sám o sobě poměrně složité zařízení, které by mělo zaručit bezpečný záznam dob řízení a odpočinku řidiče. Tachografy používané pro záznam činností v silniční dopravě prošly dlouhým vývojem, na jehož konci dnes stojí inteligentní neboli "smart" tachograf. Ani tady ale nekončíme a v současné době je již schválena technická specifikace tachografu, který bude "ještě více smart" a který by měl být snad i o nějaký kousek bezpečnější.

Nejen dobré elektronické zabezpečení, ale celá řada dalších, spíše mechanických opatření z něj dělají zařízení, kterému mohou kontrolní orgány v celé EU a mnoha jiných zemích důvěřovat. K čemu by bylo nařízení, které omezuje dobu řízení a stanovuje minimální odpočinky, kdyby nikdo nekontroloval jeho dodržování? Jak by asi kontrolor mohl pracovat s informacemi o režimu řidiče, kdyby neměl jistotu, že záznam je pravý?

To byla hlavní myšlenka, díky které se zrodil digitální tachograf. Záznam na papírové kotoučky vkládané do stále ještě existujícího analogového tachografu je sice daleko lepší než ruční zápis do knihy jízd, stoprocentní jistotu ale nepřinese. Záznam prováděný digitálním tachografem na paměťovou kartu je na tom o poznání lépe. Digitální tachograf je pohodlnější pro řidiče a zároveň nabízí mnohem efektivnější způsob kontroly. Každý kontrolor je vybaven speciálním softwarem, pomocí kterého dokáže v krátké době analyzovat datové záznamy provedené za předchozích 28 dnů. Pokud by náhodou program neměl, může si provést výtisky z každého dne a analýzu provést manuálně, podobně jako u papírových kotoučků.

Základní podmínkou fungování systému digitálního tachografu je čipová karta, na kterou je záznam dob řízení a odpočinku ukládán. Karta je pro každého řidiče pouze jedna, řidič nikdy nemůže vlastnit dvě platné karty. Čísla všech vydaných karet, a také například údaje o platnosti, jsou zaneseny v databázi systému Tachonet. Systém je mezinárodní a je přístupný při provádění silničních kontrol. Tím, že každý digitální tachograf uchovává informace o použití karet, je velmi snadné odhalit i podvody, které se staly před mnoha dny nebo týdny. Asi nejčastějším případem je používání karty, která byla úřadu nahlášena jako ztracená. Smart tachografy, které jsou povinně montované do vozidel registrovaných od 15. 6. 2019, si s použitím "ztracené" karty poradí poměrně snadno. Pokud se totiž použije nově vydaná karta, pak tachograf původní a "ztracenou" kartu odmítne. Jakýkoliv ručně nebo automaticky provedený záznam na kartě řidiče nejde žádným způsobem mazat ani upravovat.

Samotný tachograf je na tom se zabezpečením podobně. V žádném případě nepřijme neplatnou kartu nebo jinou čipovou kartu, na které není platný bezpečnostní klíč. Klíč se na kartu nahrává při výrobě, nikdo jiný než výrobce ho nemůže od evropské autority získat. Před vyjmutím karty z tachografu se vždy provede záznam dat a uložení certifikátu. Kartu nelze vyjmout za jízdy nebo před uložením dat. Zůstává mechanicky zajištěná ve čtečce, dokud ji tachograf po splnění podmínek nevysune.

Protože automatické přepínání tachografu do režimu "jízda" závisí na informaci přicházející od snímače pohybu na převodovce, musí být propojení snímač-tachograf také zabezpečené. Upustilo se od mechanického zabezpečení kabelu pancéřovým pláštěm, jak tomu bylo u nejstarších analogových tachografů, a na místo toho se aplikovala elektronická ochrana. Ta zajišťuje, že při jakémkoliv přerušení propojení (konektory, přerušení vedení) dojde k záznamu události do paměti tachografu. Záznam je trvalý, nejde ho odstranit a je samozřejmě dostupný při silničních kontrolách. Elektrické vedení, včetně konektorového propojení, pak nemusí být opatřeno plombou. Pokud si nad rámec povinností dopravce toto propojení nechá zaplombovat, musí pak počítat s tím, že při důkladné kontrole budou tyto "nepovinné" plomby odstraněny kvůli testům a měřením. Odstranění pochopitelně nemůže mít vliv na to, jestli se tachograf nadále považuje za funkční a ověřené zařízení. Vše je z pohledu funkčních a legislativních požadavků v pořádku.

Ukázka záznamu událostí uložených v paměti tachografu

Co se naopak bez funkční plomby neobejde, je zajištění snímače pohybu proti jeho vymontování. Povinné je jeho zaplombování vůči pevné části převodovky, popřípadě jiné části vozidla. Plomba musí obsahovat značku dílny, která ji umístila. Porušená plomba snímače bývá často závažným problémem při silniční kontrole. Ne snad proto, že by ji porušil sám řidič, aby mohl podvádět, ale často z důvodu opravy vozidla. Při opravě spojky nebo převodovky v servisní dílně často personál nemá tušení, jaké jsou povinnosti dopravců a řidičů.

Správné zajištění snímače smart tachografu plombou

Stává se pak, že plombu odstraní, nikoho neinformují a tento velmi závažný nedostatek odhalí až silniční kontrola. Proč velmi závažný? Protože při vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku musí tachograf odpovídat podmínkám uvedeným v nařízení (EU) 165/2014 a mimo jiné musí být ověřen. Porušením předepsané plomby se již nejedná o ověřený tachograf a záznam na něm pořízený nelze považovat za platný. Řidič potom nevede záznam stanoveným způsobem a jeho zaměstnavatel, dopravce, je přitom za vedení záznamu odpovědný. Chyba, které se dopustil servis, se pak přenáší do povinností jiných. Evropská komise přitom vydala v roce 2017 formulář v mezinárodním formátu, který je v těchto případech servis povinen vyplnit. Jeho originál musí mít řidič u sebe, dokud mu dílna na opravu tachografů neprovede nové ověření a nenahradí plombu. Nahrazení musí proběhnout nejpozději sedm dnů po odstranění plomby.

Pokud jde o plomby snímače, jsou na tom smart tachografy zase o něco lépe. U nich už není přípustné používat klasické "mačkací" plomby, ale plomby, které plní podmínky dané normou EN 16882. Na rozdíl od plomby staršího digitálního tachografu je povinnost u smart

Nahrávám...
Nahrávám...